Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2011 » Leden:

Jaromír Drábek: Pořad Fakta (Prima TV)

Moderátor:
Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí u nás ve Faktech na primě, vítejte ve studiu, pane ministře.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Moderátor:
Zkazili vám odcházející lékaři, jako taková zdá se nejradikálnější skupina lidí dnes ve společnosti, zkazili vám odcházející lékaři konec roku nebo jste si nenechal zkazit?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak zkazili, je příliš silné slovo, samozřejmě vnímám to jako velmi závažný problém, nicméně si myslím, že je potřeba hledat řešení a já jsem v˙té nátlakové akci zatím nezaznamenal náznak toho, že by se ti, kteří tu nátlakovou akci organizují, snažili hledat řešení.

Moderátor:
No a tak top řešení pravděpodobně bude spíše na vás ve vládě?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
To řešení bude spíše na Ministerstvu zdravotnictví a konkrétně na ministrovi zdravotnictví a já předpokládám, že tak jak prezentoval už v˙prvních měsících své funkce, že chce přistoupit k˙reformám zdravotnictví, takže ty jednotlivé kroky budou uskutečněny, ale že se nedají ty nápravné kroky udělat z˙měsíce na měsíc a že jsou to dlouhodobé problémy, které se léta táhnou, to si myslím, že vědí všichni včetně těch, kteří dnes ty nátlakové akce organizují.

Moderátor:
Jen mi prosím, pane ministře, osvětlete, kdo je vlastně dnes zodpovědný za chod nemocnic? Je to Ministerstvo zdravotnictví, managament těch nemocnic, prostě kdo, protože, moment, já jenom dokončím tu otázku, protože kdo vlastně v˙dané etapě by měl to řešení pro tu momentální situaci najít?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já myslím, že jste trefila hřebíček na hlavičku, to generální řešení samozřejmě musí hledat Ministerstvo zdravotnictví a ministr zdravotnictví, ale řadu těch problémů může řešit také managament nemocnic, podívejme se zpátky několik let, kdy bylo velmi výrazně upřednostňováno přístrojové vybavení, které dnes v˙nemocnicích v˙řadě případů není úplně intenzivně využíváno, v˙řadě okresních nemocnic se předháněli v˙tom, kdo bude mít lepší zařízení a to zařízení má využití dejme tomu několik hodin týdně.

Moderátor:
Ale někdo jim to zařízení musel odklepnout, že?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
No tak právě tak úplně v˙řadě případů není, protože je hodně na vedení jednotlivých nemocnic, jednotlivých zdravotnických zařízení, jakým způsobem využívají prostředky, které jim plynou ze zdravotního pojištění, a tady jde také o tu váhu, kolik se toho směřuje do přístrojového vybavení například a kolik na platy lékařů a zdravotnických pracovníků.

Moderátor:
Takže byste doporučil, pane ministře, teď například, aby managamenty nemocnic prodávaly svá přístrojová

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
V˙žádném případě ne.

Moderátor:
Počkejte, když se ukazuje, jak jste sám řekl, že někde není efektivně využíváno toto vybavení, tak co s˙ním jiného než je prodat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Je potřeba hlavně zarazit nákup dalších drahých zařízení, které nejsou nezbytně potřeba a ty peníze použít na jiné účely, ale tak jak jsem řekl, toto je především záležitost ministra zdravotnictví a já se mu určitě nebudu plést do řemesla.

Moderátor:
Tak a co byste poradil tedy ředitelům nemocnic v˙okamžiku, kdy více než polovina jeho neurologů nebo jiných lékařů, které potřebuje k˙akutním zásahům, když dala výpověď, co by ten ředitel měl dělat?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak vy se mě ptáte na věci, které skutečně nejsou z˙mého resortu, nicméně každý vedoucí pracovník má svoji odpovědnost, kterou musí samozřejmě respektovat, využít a podle ní se řídit a takový ředitel nemocnic e stejně jako vedoucí pracovník v˙každé jiné organizaci, tak se musí snažit tu situaci vyřešit nejprve vlastními silami a potom samozřejmě za přispění toho, kdo mu může pomoci a určitě tady Ministerstvo zdravotnictví bude vytvářet plán, který by od 1. března,m kdy mají nabýt účinnosti ty hromadně podávaný výpovědi, který by zajistil dostatečnou lékařskou péči, tak aby každý člověk byl v˙těch akutních stavech náležitě ošetřen.

Moderátor:
Pojďme k˙těm lidem, "kteří jsou vám Blíž" jako ministru práce a sociálních věcí. Dnes je první pracovní den, který by se mohl nějak finančně dotknout řady pracovníků ve veřejné sféře. Víme už dnes, jakého podílu z˙nich se doopravdy dotkne finančně a jakého nikoli?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Podle mého názoru a vyplývá to i z˙mých zkušeností u nás v˙resortu, tak žádné hromadné snižování platů ve státní správě nenastává, řada ministrů i vedoucích pracovníků ve státní správě raději volila tu cestu snižování počtu zaměstnanců, to znamená, přerozdělení agendy, tak aby ti pracovníci, kteří ve státní správě zůstávají, tak aby mohli být dostatečně ohodnoceni, nicméně je to skutečně v˙odpovědnosti jednotlivých ministrů a jednotlivých resortů, já mluvím za svůj resort, u nás v˙resortu k˙žádnému plošnému snižování platů nedocházelo.

Moderátor:
Tak ale určitě jako ministr práce sociálních věcí máte přehled o tom, jestli se tak dělo napříč resorty, jestli všichni ministři takto postupovali v˙jimi řízených resortech anebo nikoli?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak já to musím rozdělit, tam kde je principiálně převažující zaměstnávání podle zákoníku práce, to znamená u běžných zaměstnanců, tak podle zpráv od ostatních kolegů ministrů, tak skutečně nedochází k˙žádnému plošnému snižováním platů. Co se týká těch, kteří jsou zaměstnáni podle služebního zákon, to znamená, především těch, kteří jsou v˙resortu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, tak došlo tabulkově ke snížení plošnému platů o 10 %, tam prostě ti resortní ministři zvolili jiný přístup.

Moderátor:
Myslíte si, že to byl dobrý přístup?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Já to nechci hodnotu, to je skutečně.

Moderátor:
Ale máte snad nějaký názor?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, to je skutečně záležitost každého ministr. Já jsem sám prosazoval pro stání zaměstnance ponechání stávajících platových tabulek s˙tím rozvolněním, aby nebylo nutné přidělovat tarifní plat přesně podle počtu odpracovaných let, to mi přišlo jako nejrozumnější řešení a k˙tomu řešení se také přiklonila vláda ve všech těch oblastech, kde jsou zaměstnanci zaměstnáni na základě zákoníku práce, to znamená, v˙těch tzv. občanských profesích.

Moderátor:
Na konci loňského roku tuším jste zahájili prověrku zaměstnavatelů, pokud jde o zaměstnávání lidí načerno, chcete něco, chcete mě opravit rovnou v˙otázce? Máte slovo.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne. možná jenom upřesnit, že my jsme nezahájili žádné nové kontroly, které by předtím nebyly prováděny, už předtím byly běžně prováděny kontroly, jak Úřady práce, tak Inspekcí práce, Správou sociálního zabezpečení, my jsme jenom přistoupili k˙tomu, že jsme od září začali ty kontroly dělat sdružené, to znamená, že na těch kontrolách se podílely všechny tyto instituce a ještě některé další, tak aby ta kontrola byla soustředěná, pro zaměstnavatele méně zatěžující,. Ale aby byla efektivnější

Moderátor:
Ale mě by hlavně zajímalo, co je výstupem, takové kontroly?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Velmi se nám tenhle přístup osvědčil, protože z˙těch společných kontrol, které jsme ve 4. čtvrtletí dělali v˙jakémsi pilotním provozu, měli jsme jich naplánováno více než 300, tak přibližně u třetiny těch kontrolovaných subjektů byly nalezeny nedostatky a protiprávní jednání, vyplynulo z˙toho řada nejenom pokut, které se udělovaly už předtím, ale my jsme přistoupili i k˙tomu, že jsme začali podávat podněty Živnostenským úřadům na odebrání živnostenského oprávnění a také jsme začali podávat trestní oznámení tam, kde byl předpoklad, že se jedná o trestný čin nelegálního zaměstnávání.

Moderátor:
Ne, já mám pocit, že žijeme v˙takové době, kdy se přečin v této oblasti dokazuje strašně těžko, protože podle stávajících zákonů mohou býti dohody o provedení práce uzavírány například ústně, takže po tom je těžké vlastně něco dokazovat. Jak probíhá vlastně, podle jakých pravidel probíhá takováhle kontrola, na jejímž konci je zjištění, že někdo porušil zákon?

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Tak jednak bych chtěl upřesnit, že už třetí den tomu tak není, protože už třetí den i dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně, to nám velmi výrazně zlepší možnosti kontroly nelegálního zaměstnávání, máte pravdu, že kontrolovat nelegální zaměstnávání vůbec není jednoduché, zvláště v˙tom období do konce minulého roku, kdy bylo možné uzavřít dohodu o provedení práce ústně, nicméně i při takové situaci řada těch nelegálních pracovníků byla odhalena a postižena, protože například ani nebyli schopni prezentovat, jak ta dohoda o provedení práce byla vůbec uzavřena.

Moderátor:
Tolik Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, který byl dnešním hostem ve Faktech na Primě, pane ministře, já vám děkuji, že jste přišel a přeji hezké odpoledne.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí:
Děkuji za pozvání, nashledanou.

Zdroj: Prima TV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 5.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:05.