Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Mnohostranná spolupráce » Mezinárodní organizace práce:

Obsah položky Úmluvy MOP:

Úmluvy MOP

Seznam úmluv MOP ratifikovaných Českou republikou

(předmětové dělení)

číslo úmluvynázev, rok přijetíDatum ratifikace
ČSR/ČSSR/ČSFR/ČR
publikace ve Sbírce zákonů
Základní práva a svobody
11Svoboda sdružování (zemědělství)31. 8. 192398/1924
29Nucená práce, 193030. 10. 1957506/1990
87Svoboda sdružování a ochrana práva organizovat se, 194821. 1. 1964489/1990
98Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat, 194921. 1. 1964470/1990
100Rovnost v odměňování, 195130. 10. 1957450/1990
105Odstranění nucené práce, 19576. 8. 1996231/1998
111Diskriminace (zaměstnání a povolání), 195821. 1. 1964465/1990
135Zástupci pracovníků, 19719. 10. 2000108/2001 Sb.m.s.
144Tripartitní konsultace (mezinárodní pracovní standardy), 19769. 10. 2000109/2001 Sb.m.s.
182Nejhorší formy dětské práce, 199919. 6. 200190/2002 Sb.m.s.
Zaměstnávání
5Minimální věk (průmysl), 191924. 8. 192182/1922
10Minimální věk ( zemědělství), 192131. 8. 192398/1924
45Práce pod zemí ( ženy), 193512. 6. 1950441/1990
88Služby zaměstnanosti, 194812. 6. 195017/1991
122Politika zaměstnanosti, 196415. 7. 1975490/1990
123Minimální věk ( práce v podzemí), 19657. 6. 1968507/1990
142Rozvoj lidských zdrojů, 19756. 3. 1979141/1980
159Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 198321. 2. 198572/1985
181Soukromé agentury práce, 19979. 10. 200038/2003 Sb.m.s.
Pracovní podmínky
Mzdy
26Mechanismus stanovení minimálních mezd, 192812. 6. 1950439/1990
95Ochrana mzdy, 194911. 1. 1990411/1991
99Mechanismus stanovení minimálních mezd ( zemědělství), 195121. 1. 1964470/1990
Pracovní doba a noční práce
1Pracovní doba (průmysl), 191924. 8. 192180/1922
14Odpočinek v týdnu ( průmysl), 192131. 8. 192398/1924
43Sklárny na ploché sklo, 193419. 9. 1938353/1938
49Zkrácení pracovní doby ( sklárny na láhve), 193519. 9. 1938354/1938
90Noční práce mladistvých ( průmysl) (revidovaná), 194812. 6. 1950460/1990
132Placená dovolená (revidovaná), 197023. 8. 1996229/1998
140Placené studijní volno, 197424. 5. 1976491/1990
171Noční práce, 19906. 8. 1996230/1998
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
13Běloba olovnatá ( malířství), 192131. 8. 192374/1924
27Označování váhy (břemena dopravovaná loďmi), 192926. 3. 1934194/1934
77Lékařské prohlídky mladistvých ( průmysl), 194623. 4. 198023/1981
78Lékařské prohlídky mladistvých ( neprůmyslová zaměstnání), 194623. 4. 198024/1981
115Ochrana proti záření, 196021. 1. 1964465/1990
120Hygiena ( obchod a kanceláře), 196411. 1. 1990403/1991
124Lékařské prohlídky mladistvých ( práce v podzemí), 196523. 4. 198025/1981
136Benzen, 197123. 4. 198026/1981
139Rakovina z povolání, 197411. 1. 1990408/1991
148Pracovní prostředí ( znečištění ovzduší, hluk a vibrace), 197711. 1. 1990444/1991
155Bezpečnost práce a ochrana zdraví, 19812. 12. 198820/1989
161Služby pracovního lékařství ( závodní zdravotní služby), 198525. 2. 1988145/1988
167Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví, 198811. 1. 1990433/1991
176Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v dolech, 19959. 10. 2000111/2001 Sb.m.s.
Sociální zabezpečení
12Odškodnění pracovních úrazů ( zemědělství), 192112. 6. 1950437/1990
17Odškodnění pracovníků ( úrazy), 192512. 6. 1950437/1990
18Odškodnění pracovníků ( nemoci z povolání), 192519. 9. 1932196/1932
19Rovnost zacházení ( odškodnění úrazů), 19258. 2. 192734/1928
37Invalidní pojištění ( průmysl atd.), 19331. 7. 1949469/1990
38Invalidní pojištění ( zemědělství), 19331. 7. 1949469/1990
39Pojištění pozůstalých ( průmysl, atd.), 19331. 7. 1949469/1990
42Odškodnění pracovníků ( nemoci z povolání) ( revidovaná), 19341. 7. 1949438/1990
102Sociální zabezpečení ( minimální standardy), 195211. 1. 1990461/1991
128Invalidní, starobní a pozůstalostní dávky, 196711. 1. 1990416/1991
130Zdravotní péče a dávky v nemoci, 196927. 5. 1971537/1990
Ostatní
21Inspekce emigrantů, 192625. 5. 1928181/1928
80Revise závěrečných článků, 1946  
108Průkazy totožnosti námořníků, 19586. 8. 1996232/1998
116Revise závěrečných článků, 1961  
150Správa práce, 19789. 10. 2000110/2001 Sb.m.s.
160Pracovní statistiky, 198525. 2. 1988144/1988
163Sociální péče o námořníky, 198711. 1. 1990432/1991
164Ochrana zdraví a zdravotní péče, 198711. 1. 1990445/1991
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 4.5.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 02:14.