Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Polovina zaměstnavatelů, které letos zkontroloval Úřad práce v Plzni, porušuje předpisy

Provádění kontrol se zaměřuje na zjišťování výkonu nelegální práce, dále na zaměstnávání cizinců, zaměstnávání občanů EU a zaměstnávání cizinců s uděleným trvalým pobytem, činnost agentur práce, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Úřad práce v Plzni v uvedeném období uložil zaměstnavatelům 105 pokut v celkové výši 7,210.000 korun. Pokud byla pokuta udělena, většinou (v 85 procentech případů) to bylo kvůli umožnění výkonu nelegální práce cizincům nebo neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU a zprostředkování zaměstnání v rozporu se zákonem o zaměstnanosti.

U dalších 21 případů je připraveno zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty po již provedené kontrole. V těchto případech se většinou jedná o umožnění výkonu nelegální práce cizincům ze strany zaměstnavatelů nebo neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU. Porušení předpisů bylo zjištěno na základě kontrol Úřadu práce v Plzni, Cizinecké policie a Celního úřadu Plzeň.

Koordinované kontroly

Od září 2010 provádí kontrolní oddělení Úřadu práce v Plzni na základě pokynu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) průběžné koordinované kontroly ve spolupráci s kontrolními pracovníky a inspektory z Oblastního ředitelství služby cizinecké policie - inspektorátu cizinecké policie Plzeň, Celního úřadu Plzeň, Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni a Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň - město na místě výkonu práce v oblastech stavebnictví, pohostinství a dalších.

Od 1. září 2010 do 22. prosince 2010 bylo zaměstnavatelům uloženo 21 pokut za umožnění výkonu nelegální práce cizincům v celkové výši 3,504.000 korun a dále sedm pokut za neplnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání občanů EU v celkové výši 165.400 korun.

V souvislosti s prováděnými kontrolami podal Úřad práce v Plzni již tři návrhy živnostenskému úřadu na zrušení živnostenského oprávnění podnikatelům z důvodu závažného porušení zákona o zaměstnanosti. V těchto případech se jednalo o opakované závažné porušení zákona o zaměstnanosti, za které Úřad práce v Plzni za stejný správní delikt opakovaně uložil pravomocně pokutu a kdy se jednalo o umožnění výkonu nelegální práce cizincům.

Kontroly u agentur práce

Pracovníci Úřadu práce v Plzni od počátku letošního roku zkontrolovali také 30 agentur práce. Z toho ve 22 případech zjistili porušení zákona o zaměstnanosti. K 22. prosinci agenturám uložili 17 pokut v celkové výši 2,340.500 korun. Ve dvou případech zjistili, že agentura zprostředkovává zaměstnání bez vydaného platného povolení k této činnosti.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

U 35 zaměstnavatelů se kontrolní pracovníci Úřadu práce v Plzni zaměřili na dodržování zákona o zaměstnanosti z hlediska plnění povinného podílu zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat čtyři procenta lidí se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Povinný čtyřprocentní podíl mohou nahradit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než polovinou zaměstnanců se zdravotním postižením nebo odvodem do státního rozpočtu. Na základě těchto kontrol pět zaměstnavatelů dodatečně odvedlo do státního rozpočtu celkem 550.000 korun.

Kromě provádění kontrol dodržování pracovněprávních předpisů kontroluje Úřad práce v Plzni také dodržování zákona o státní sociální podpoře a provádí následné finanční kontroly u příjemců veřejné finanční podpory.

Přestože jednotlivé kontrolní složky zabezpečují průběžně kontroly u zaměstnavatelů, které se mimo jiné zaměřují na kontrolu nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců, takto prováděné kontroly nebudou však rozhodně poslední a již je naplánováno provedení dalších součinnostních kontrol.

Ing. Zdeněk Novotný,
ředitel Úřadu práce v Plzni

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:48.