Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Úřad práce v Plzni zaznamenal zvýšený výskyt evidence cizinců v souvislosti se sezónní odstávkou u některých zaměstnavatelů

Občané EU v Česku pracují na základě informační povinnosti zaměstnavatele, to znamená, že nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie nebo cizinec, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, má zaměstnavatel povinnost písemně informovat příslušný úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobně při ukončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen informovat úřad práce.

Většina občanů EU se vrací do země původu a požaduje vydání tzv. formuláře E301, který je nutný pro evidenci na jejich úřadu práce. Vydání tohoto potvrzení je vázáno na doložení zápočtového listu od zaměstnavatele, resp. od všech zaměstnavatelů, kde byl občan EU zaměstnán a na potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení. Úřad práce doporučuje všem klientům, aby předkládali své žádosti kompletní, to znamená včetně zápočtových listů. Tím velmi urychlí jejich vyřízení.

Ve srovnání s předcházejícími roky mnohem více těchto občanů využívá možnosti evidence na úřadu práce v zemi, kde pracovali. Jako uchazeči o zaměstnání musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti jako všichni ostatní evidovaní, například dokládat již výše zmíněné zápočtové listy a dodržovat termíny kontaktních návštěv, což v těchto případech bývá velkým problémem a zdrojem nespokojenosti. Každoročně na úřadech práce dochází ke zvýšení míry nezaměstnanosti na přelomu roku. V letošním roce může být jednou z příčin tohoto sezónního výkyvu také evidence občanů Evropské unie.

K 29.12.2010 evidoval ÚP v Plzni celkem 7450 uchazečů. Z toho bylo 340 občanů EU a 158 cizinců ze zemí mimo EU s trvalým pobytem v ČR.

Ing. Zdeněk Novotný,
ředitel Úřadu práce v Plzni

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 30.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 21:08.