Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Prosinec:

Na důchody na konci listopadu chybělo 29,7 miliardy Kč (ČTK)

Stav nemocenského pojištění tak částečně mírní propad takzvaného účtu sociálního zabezpečení, ze kterého se kromě penzí platí i nemocenská. Účet byl v minusu zhruba o 28,8 miliardy korun. Loni ve stejnou dobu na tom byl o 0,8 miliardy hůře, chybělo na něm 29,6 miliardy korun.

Celkem se na důchodové a nemocenské pojištění vybralo letos v lednu až listopadu 301,3 miliardy a vydalo asi 330,1 miliardy korun. Příjmy z pojistného na důchodové zabezpečení byly 279,4 miliardy korun. Na důchody se ovšem vydalo 309,2 miliardy. Na nemocenské pojištění úředníci správy sociálního zabezpečení vybrali 21,8 miliardy korun. Lidem, kteří v tu dobu čerpali nemocenskou, odeslali 20,9 miliardy.

Celkové příjmy z důchodového a nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dosáhly 313,5 miliardy korun, což je o 6,1 miliardy více než loni. Oproti roku 2008 však zaostávají o 27,6 miliardy korun.

Příjmy a výdaje systému důchodového a nemocenského pojištění za období leden až listopad v letech 2008 až 2010 (v miliardách korun)
příjmy z pojistného na důchodové pojištění:
201020092008
279,4274,1282,5
výdaje na důchody (včetně záloh výplat za prosinec):
-309,2-301,0-278,2
rozdíl:
-29,7-27,04,3
příjmy z pojistného na nemocenské pojištění:
21,821,342,4
výdaje na dávky nemocenského pojištění:
-20,9-23,9-29,2
příjmy z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění celkem:
301,3295,3324,9
výdaje na důchody (včetně záloh výplat za prosinec) a výdaje na dávky nemocenského pojištění celkem:
-330,1-324,9-307,4
stav tzv. účtu sociálního pojištění:
-28,8-29,617,5
příjmy z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti:
313,5307,4341,1
rozdíl:
0,9-2,713,2

Zdroj: ČTK
Pramen: ČSSZ

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:15.