Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Prosinec:

Dáváte v práci výpověď ? Budete mít nižší podporu (MF Dnes)

V novém roce začnou platit změny v zákoníku práce, částečně se mění i podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti.

1. Odstupné a zároveň peníze od státu?
To už nepůjde Když jste v tomto roce dostali výpověď a s ní i odstupné nebo odchodné, případně odbytné, mohli jste pobírat zároveň i podporu v nezaměstnanosti, pokud jste se tedy přihlásili na úřad práce. To už nepůjde. Podpora se začne vyplácet až poté, co doběhne výplata odstupného.

2. Odcházíte z práce sami?
Budete mít nižší podporu Pokud dáte výpověď sami, a to bez vážných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (například péče o dítě nebo zdravotní problémy), dostanete nižší podporu v nezaměstnanosti. A to jen 45 procent dosavadního průměrného měsíčního čistého výdělku. "Lidé přijdou o dost peněz. Pokud totiž výpověď nepodají sami, ale dostanou ji, mají nárok na 60 procent mzdy v prvních dvou měsících, na 50 procent v dalších dvou a až od pátého měsíce pobírají 45 procent mzdy. Ti, kdo sami podají výpověď, dostanou 45 procent mzdy rovnou od prvního měsíce, kdy budou bez práce," vysvětluje advokátka Lucie Drahovzalová z právní kanceláře bvp Braun Partners.

3. Berete-li podporu, nesmíte si přivydělávat
Uchazeči o práci, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, také nově ztrácejí možnost přivydělat si. Doposud mohli ke státním penězům vydělávat částku do výše poloviny minimální mzdy, to už od ledna možné nebude.

4. Překlenovací příspěvek pro začínající podnikatele
Lidé, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost podnikáním, dostanou takzvaný překlenovací příspěvek. Úřad práce bude tuto novinku vyplácet nejdéle pět měsíců a jeho výše se bude odvíjet od průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku (loni to bylo 22 896 korun). Abyste příspěvek získali, musíte být vedeni jako nezaměstnaní na úřadu práce alespoň pět měsíců a pak podnikat minimálně dva roky, jinak budete muset peníze vrátit.

5. Dohoda o provedení práce už jen písemně
Zákoník práce nově ukládá povinnost uzavírat dohodu o provedení práce písemně. "Doposud byla písemná forma nutná pouze u dohody o pracovní činnosti. Na dohodě o provedení práce bylo možné se domluvit i ústně. Od ledna to nepůjde, i na tuto dohodu bude muset být papír, jinak bude neplatná. Obě strany by si na to měly dávat pozor," dodává Lucie Drahovzalová.

6. Zvyšuje se ochranná lhůta nemocného ve zkušební době
Další nové pravidlo se týká nových pracovníků, kteří onemocní ve zkušební době. Zaměstnavatel nebude moci ve zkušební době vyhodit z práce nemocného zaměstnance během prvních 21 kalendářních dnů jeho nemoci. Dosud to bylo jen 14 dní.

7. Větší volnost v odměňování státních zaměstnanců
Od ledna začne platit také změna v odměňování lidí ve veřejném sektoru. Vláda stanoví okruh zaměstnanců, u nichž bude možné určit platový tarif, nebo se kterými může dokonce sjednat smluvní plat. Znamená to tedy, že bude větší volnost ve stanovování odměn. Nyní jste nastoupili pod určitou platovou třídu, na nějaký platový stupeň (záleželo například na délce odpracované doby a dalších faktorech) a odměna byla striktně daná. Vojákům, policistům a příslušníkům bezpečnostních složek byly tarify sníženy o 10 procent, pedagogům byly vytvořeny dvě nové tabulky, které umožní navýšení mezd. Současně se zrušily parametry pro stanovení stupnic platových tarifů. Výraznou změnou je i to, že je možné zaměstnávat na určité pozici člověka bez potřebné kvalifikace po neomezeně dlouhou dobu. Dosud to bylo limitováno obdobím čtyř let.

8. Nemocenská od státu až po 21 dnech nemoci
Procentní sazba nemocenské, zůstává na stejné výši jako v roce 2010, tedy 60 procent z denního vyměřovacího základu. Nemění se ani to, že za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti nedostane zaměstnanec nic. Nemocenskou vyplácenou státem však kvůli úpravě zákoníku práce dostanete až od 22. dne trvání nemoci či karantény. Do té doby bude platit náhradu mzdy zaměstnavatel, kterému se doba vyplácení tak protáhne o sedm dní.

9. Nemocenské pojištění pro podnikatele méně výhodné
Sazba pojistného na sociální zabezpečení činí pro zaměstnavatele 25 procent jejich vyměřovacího základu. Zaměstnavatelé si už také nebudou moci z odváděného pojistného odečíst polovinu z toho, co vyplatili nemocnému pracovníkovi. Bude to možné jen v případě, že se zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci přihlásí k placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou 3,3 procenta. Podnikatel, který si dobrovolně platí nemocenské pojištění, aby v případě nemoci nezůstal úplně bez peněz, by měl počítat s tím, že se navyšuje sazba pojistného z původních 1,4 procenta na 2,3 procenta. Minimální výše měsíčního základu pro placení pojistného na nemocenské pojištění zůstává stejná jako nyní - 4 000 korun. Minimální pojistné je tedy 92 korun měsíčně, což je těch 2,3 procenta ze 4 000 korun. Maximálně můžete platit 3 415 korun měsíčně. Novinky v nemocenském pojištění nejsou pro podnikatele výhodné. Náhradu mzdy v případě nemoci totiž získají až od 22. dne, doposud jim peníze od státu za nemoc přicházely už od 15. dne.

Nově je také nemocenské pojištění provázáno s důchodovým. Pokud se k jeho placení dobrovolně přihlásíte a budete dávat například tisíc korun měsíčně na nemocenskou, odpovídá to vyměřovacímu základu 45 tisíc korun, a tím pádem se vám také navýší záloha na důchodové pojištění i přesto, že nevyděláváte oněch 45 tisíc, ale třeba jen 10 tisíc korun.

"Změna v zákoníku práce v délce poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů bude platit jen přechodně, a to od ledna 2011 do konce roku 2013." Lucie Drahovzalová advokátka, bpv Braun Partners.

Zdroj: MF Dnes

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:31.