Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Vyžádané informace » Archiv » Rok 2010:

Obsah položky 2010/92367-22 Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007:

2010/92367-22 Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007

Dotaz:

(ze dne 25.11.2010)

Žádáme o poskytnutí informací v souvislosti s řešením studie „Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR za rok 2007“ s podporou Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR (grant č. NS 10034-4). Žádost podáváme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Cílem studie je odhadnout náklady přiřaditelné užívání legálních i nelegálních návykových látek v České republice za kalendářní rok 2007. Součástí řešení je i odhad nákladů přiřaditelných jednotlivým oddělením Vašeho ministerstva. Pro tento odhad žádáme o sdělení následujících údajů za níže uvedené útvary, které jsme identifikovali jako pracoviště, jejichž agenda přímo nebo nepřímo souvisí s užíváním návykových látek ve společnosti (případné doplnění z Vaší strany rádi uvítáme):

 1. mzdové náklady oddělení (počet zaměstnanců, průměrný plat) za kalendářní rok 2007
 2. běžné náklady oddělení za kalendářní rok 2007
 3. kapitálové náklady oddělení za kalendářní rok 2007
 4. počet všech řešených případů / spisů daným oddělením v kalendářním roce 2007
 5. typologie řešených případů dle interního členění ministerstva
 6. počet případů / spisů daným oddělením v souvislosti s alkoholem, tabákem a (popř. nelegálními drogami v případě celní správy) v kalendářním roce 2007

Útvary (viz dále, pro členění údajů v tabulkách):

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Sekce sociální a rodinné politiky
 • Odbor sociálních služeb
  • a z toho zvlášť 22. odbor sociálních služeb a sociálního začleňování
 • Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Další organizační složky státu v rezortu MPSV

 • Úřady práce
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Státní úřad inspekce práce
 • Institut výchovy bezpečnosti práce

Přenesená působnost

 • Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Pro poskytnutí informací laskavě použijte připojené tabulky, které jsou členěny podle jednotlivých útvarů a obsahují požadovanou strukturu nákladů.

Odpověď odboru sociálních služeb a sociálního začleňování:

Viz příloha ke stažení v levém sloupci.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 03:13.