Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Prosinec:

ČSSZ: Změny nemocenské pro OSVČ (ČT 24)

Moderátor
Úspory státního rozpočtu, jehož deficit má v příštím roce činit 135 miliard korun, se dotknou pojistného na sociální zabezpečení, tzv. nemocenské. Prodraží se jak zaměstnavatelům, tak osobám samostatně výdělečně činným, tzv. OSVČ, pro které však platba nemocenské dál zůstává dobrovolná.

Autor
Pro výši pojistného na nemocenské se tak použije stejný měsíční vyměřovací základ jako pro platbu pojistného na důchodové pojištění. Maximální měsíční vyměřovací základ podnikatele pro placení záloh bude v příštím roce 148440 korun. Stejný limit platí taky pro měsíční základ nemocenské. V současnosti vyplácejí zaměstnavatelé nemocným zaměstnancům v prvních čtrnácti dnech pracovní nemoci náhradu mzdy. Přesněji od čtvrtého dne nemoci. Nemocenské dávky jsou tedy nemocným zaměstnancům vypláceny až od 15. dne nemoci. Podnikatelé dostanou peníze až po čtrnácti dnech. Většina z nich si proto dobrovolné pojištění neplatí.

Moderátor
A ve studiu už je se mnou k tomuto tématu Gabriela Klimánková, redaktorka odborného serveru Měšec.cz. Dobré dopoledne. Jak jsme už slyšeli v úvodním příspěvku, OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečné činné si budou od příštího roku platit za nemocenské pojištění 92 korun namísto dosavadních 52 korun měsíčně. To je opravdu velké navýšení o 40 korun. Je vůbec reálné, že si takovéto nemocenské pojištění budou osoby samostatně výdělečně činné platit?

Gabriela Klimánková, redaktorka, Měšec.cz:
Tak určitě si myslím, že ano, protože rozhodně u žen je účast na nemocenském pojištění navázaná na to, zda budou mít nárok na mateřskou, tedy na peněžitou pomoc v mateřství. Takže vlastně u žen se dá očekávat, že si platit nemocenskou nepřestanou, protože vlastně v případě, že nebudou dostatečně dlouhou dobu platit pojistné, tak tu mateřskou nedostanou a na to vlastně je navázán ještě rodičovský příspěvek. V případě, že vy nemáte na mateřskou nárok, tak vlastně ani si nemůžete zvolit, jak rychle chcete rodičovský příspěvek čerpat.

Moderátor
Čili jedna strana, to je mateřská dovolená a maminky. A ostatní podnikatelé, myslím tím OSVČ, pro ně je to reálné nebo není?

Gabriela Klimánková, redaktorka, Měšec.cz:
To asi záleží, jak kdo bude vnímat vlastně výhodnost toho, že se tedy ještě zvýší minimální povinná záloha na nemocenské a pak zpátky, kolik vlastně ten podnikatel dostane na té nemocenské.

Moderátor
Po telefonu teď zdravíme Pavla Gejdoše z České správy sociálního zabezpečení. Dobré dopoledne. Pane Gejdoši, počet osob samostatně výdělečně činných v ČR každoročně stoupá. Kolik jich momentálně eviduje Česká správa sociálního zabezpečení?

Pavel Gejdoš, mluvčí, ČSSZ:
Tak k poslednímu datu k přelomu listopadu a prosince Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 991 tisíc a 779 osob samostatně výdělečně činných.

Moderátor
Počet těchto osob, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění, však stále klesá. Kolik procent lidí samostatně výdělečně činných si toto pojištění momentálně skutečně platí?

Pavel Gejdoš, mluvčí, ČSSZ:
No je pravda, že k tomu poslednímu zmíněnému datu opravdu to číslo není vysoké. V této chvíli je to 15,3%.

Moderátor
A můžete tato čísla, ten procentuální podíl nějak porovnat třeba s rokem 2006?

Pavel Gejdoš, mluvčí, ČSSZ:
No tak např. v roce 2006 to bylo 24,7% a ještě pět let předtím, v roce 2001, to bylo dokonce 31,2% plátců nemocenského pojištění z řad osob samostatně výdělečně činných.

Moderátor
Paní Klimánková, jak jsme tedy slyšeli, řada podnikatelů si opravdu už teď toto pojištění neplatí. Jaké jsou ty hlavní důvody? Proč to tak je?

Gabriela Klimánková, redaktorka, Měšec.cz:
Myslím si, že zejména proto, že OSVČ mají nárok na výplatu nemocenských dávek až od patnáctého dne nemoci, což vlastně řada živnostníků, podnikatelů si vlastně tak dlouhou nemoc ani nemohou dovolit, protože jsou závislí s příjmem na své vlastní činnosti. Takže myslím si, že to známe všichni, že snaží se ty svoje krátkodobé nemoci buď přecházet nebo rozhodně tu dobu minimalizovat a rozhodně se snaží vejít do kratší doby, než je 15 dní.

Moderátor
Tak, to je jedna věc. A teď nově to bude ještě přísnější, protože teď už se nebude vyplácet to plnění až patnáctý den, ale 22. den. Čili prakticky neznám podnikatele, který leží 22 dní doma, až pak jsou mu vyplaceny dávky. Čili jak to bude dál?

Gabriela Klimánková, redaktorka, Měšec.cz:
No přesně tak, jak říkáte. Vlastně bude to až od 22. dne, takže si myslím, že určitě spousta lidí, kdo si ještě platili to nemocenské pojištění právě pro podchycení nějakých krátkodobých pracovních neschopností, tak už ten pomyslný pohár trpělivosti přeteče a oni si ho opravdu přestanou platit, protože jednoduše jakoby si nemohou dovolit stonat déle než nějakou minimální dobu, protože jsou závislí na své činnosti.

Moderátor
Pane Gejdoši, proč je tento systém takto přísně nastaven?

Pavel Gejdoš, mluvčí, ČSSZ:
No bohužel toto my neovlivňujeme. Toto opravdu my jsme pouze prováděcí ruka, jako Česká správa sociálního zabezpečení. To byste se asi museli na toto zeptat legislativců.

Moderátor
Takže uvidíme. Možná se změní něco i v legislativě, pokud tomu bude tak, že si podnikatelé to pojištění nebudou platit vůbec. My tady uděláme s paní Klimánkovou tečku za tímto tématem. Co byste tedy doporučila osobám samostatně výdělečně činným, aby po dobu nemocenské nezůstaly bez koruny?

Gabriela Klimánková, redaktorka, Měšec.cz:
No tak to záleží vlastně, na co si tu nemocenskou chtějí platit. Pokud chtějí podchytit opravdu krátkodobé pracovní neschopnosti, tak se jim asi státní nemocenská opravdu už nevyplatí.

Moderátor
Takže co byste doporučila? Šetřit si?

Gabriela Klimánková, redaktorka, Měšec.cz:
Může pro ně být alternativa si odkládat nějaké peníze na stranu právě pro tyhle případy anebo využít soukromé nemocenské pojištění. Záleží, pokud oni chtějí podchytit nějakou možnost dlouhodobější nemoci, pak už zase jakoby ta perspektiva nahlížení na to nemocenské pojištění se trošku mění, protože při nějaké dlouhodobější nemoci už může být zase trošku relevantnější ta státní nemocenská, aby oni nebyli bez toho příjmu zas tak dlouho.

Moderátor
Děkuji vám za rozhovor.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 21.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.2. 2018 000 11:45.