Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2010 » Prosinec:

Třetina kontrolovaných zaměstnavatelů na Ostravsku porušovala zákon (Právo)

Zaměřili se hlavně na nelegální práci, zaměstnávání cizinců, agenturní zaměstnávání, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, ale i na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. "Na oblast zaměstnávání cizinců, občanů ČR a EU bylo zaměřeno 61 kontrol, z nichž v osmi případech bylo prokázáno porušení zákona o zaměstnanosti," uvedla vedoucí kontrolního a právního odboru ÚP Šárka Petrová. "Při komplexních kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů bylo od počátku roku zjištěno u dalších 14 zaměstnavatelů porušení týkající se zaměstnávání zahraničních pracovníků, konkrétně nesplnění informační povinnosti vůči úřadu práce u občanů EU nebo zaměstnávání cizinců, kteří vykonávali práci bez povolení či v rozporu s ním," sdělila.

Kontroly podle Petrové dále prokázaly 27 občanům ČR souběh pracovněprávního vztahu s evidencí na úřadu práce, který nebyl v souladu s platnou právní úpravou. "Uchazeči o zaměstnání neohlásili výkon této činnosti do osmi kalendářních dnů úřadu práce," upřesnila.

Při 44 kontrolách v oblasti agenturního zaměstnávání úřad práce zjistil, že 23 agentur nezačalo aktivně zprostředkovávat zaměstnání a 11 agentur porušilo zákon o zaměstnanosti.

U 26 zaměstnavatelů ÚP zkontroloval dodržování zákona o zaměstnanosti v oblasti týkající se plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Na základě těchto kontrol 11 firem dodatečně odvedlo do státního rozpočtu celkem 460 tisíc korun.

Zdroj: Právo

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 16:57.