Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Videoarchiv MPSV » Videozáznamy z konferencí, seminářů a ostatních akcí:

Mezinárodní konference "Rodina a rodičovství na prahu 21. století - Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi"

Program konference:

čtvrtek, 10. listopadu

10.00 - 10.15
zahájení konference MUDr. M. Hošek - náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu

FÓRUM 1: Proměny rodinného a demografického chování a reakce rodinných politik

Souvislosti současných demografických trendů a měnící se struktury rodiny
10.15 - 10.30
Mgr. T. Kretschmerová/Český statistický úřad - oddělení demografické statistiky: "Změny rodinného chování v České republice z pohledu demografické statistiky"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
10.30 -10.45
Prof. RNDr. J. Rychtaříková, CSc./Univerzita Karlova v Praze, Katedra demografie a geodemografie: "Děti v České republice z pohledu generace, vzdělání, regionu a velikosti obce matky"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
10.45 - 11.00
Dr. D. Gerhardt /European Commission, Employment and Social Affairs Directorate-General: "Demografické trendy a společenské změny v EU"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
11.00 - 11.30
Diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
Postavení otce v rodině
12.00 - 12.10
Ing. Z. Škromach, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
12.10 - 12.25
PhDr. P.Goldman /Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální práce: "Otec – hlava rodiny?"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
12.25 - 12.40
Mgr. O. Nešporová /Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: "Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
12.40 - 12.55
Mgr. R. Dudová /Sociologický ústav akademie věd České Republiky, oddělení Gender a sociologie: "Úskalí otcovství po rozchodu rodičů"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
12.55 - 13.25
Diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu

FÓRUM 2: Společnost příznivá rodině - iluze nebo realita?

Podoba a hodnota rodiny a rodičovství
15.00 - 15.15
PhDr. V.Kuchařová/Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: "Dnešní podoba rodiny a vztahy spolupráce v rodině"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
15.15 - 15.30
PhDr. J. Zeman CSc. /Národní centrum pro rodinu: "Společenské determinanty angažovaného rodičovství"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
15.30 - 15.45
PhDr. J. Šiklová, CSc./Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální práce: "Změny rolí v rodině"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
15.45 - 16.00
Dr. B. Cizek /Österreichisches Institut für Familienforschung, Austria: "Různorodé formy rodiny – kdo myslí na děti?"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
16.00 – 16.30
diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
Programy k podpoře rodiny a rodičovství
17.00 - 17.15
Prof. JUDr. I.Tomeš, CSc./Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální práce: "Jak socialní stát (ne)podporuje rozvoj rodiny?"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
17.15 - 17.20
diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
17.20 - 17.30
B. Gudbrandsson/Government Agency for Child Protection, Iceland: "Možnosti podpory rodin a rodičovských dovedností"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
17.30 - 17.45
C. Jahn/Ministry of Health and Social Affairs, Socialdepartementet, Sweden: Podpora rodičů - problematika dětských práv
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
17.45 - 18.15
diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamupátek, 11. listopadu

FÓRUM 3: Současné trendy v rodinných politikách v evropských zemích, inspirace pro rodinnou politiku v ČR?

Trendy v rodinných politikách v Evropě s důrazem na aspekt slučitelnosti profesních a rodinných rolí
9.30 - 9.45
Prof. PhDr. M. Potůček, CSc. MSc./Univerzita Karlova v Praze, Institut sociologických studií, Centrum pro sociální a ekonomické strategie: "Účinná rodinná politika v měnícím se světě"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
9.45 - 10.00
Mr. G. Danhel /Institut für Ehe und Familie, Austria: "Rodinná politika v mezinárodním srovnání z hlediska slučitelnosti rodinných a pracovních povinností"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
10.00 - 10.15
PhDr. G. Munková /Univerzita Karlova v Praze, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení: "Nové trendy evropské rodinné politiky"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
10.15 - 10.45
diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
11.30 - 11.45
Prof. PhDr. T. Sirovátka, CSc./Masarykova Univerzita Brno, Katedra sociální politiky a sociální práce: "Může rodinná politika ovlivnit rodinné chování?"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
11.45 - 12.00
PhDr. V. Haberlová /Středisko empirických výzkumů: "Soběstačnost rodiny a rodinná politika"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
12.00 - 12.15
Dr. F. Deven /Centre for Population and Family Studies, Belgium: "Rodičovské dovolené a výzkum z mezinárodní perspektivy s důrazem na roli otců"
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
12.15 - 12.45
diskuze
audio stopa | nižší kvalita videozáznamu | vysoká kvalita videozáznamu
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 29.11.2005

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:26.