Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň » Informační systém o průměrném výdělku (ISPV):

ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích

Nastavení filtru podskupin zaměstnání
Podle způsobu odměňování*):
Dále filtrovat podle:

nebo


Detailní přehled nalezených zaměstnání:

Poznámky pod čarou

*) Výsledky mzdové a platové sféry jsou publikovány každé pololetí. Do mzdové sféry patří ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do platové sféry se řadí organizace, které odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:53.