Oznámení cizince se zaměstnaneckou kartou o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele nebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele

Přílohy k formuláři

Podává držitel zaměstnanecké karty na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra v případě předčasného ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení, změně zaměstnavatele (§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).
S výjimkou cizince s volným přístupem na trh práce ČR nebo cizince s platným povolením k zaměstnání je nutné o změnu pracovního zařazení nebo zaměstnavatele předem požádat Ministerstvo vnitra vyplněním formuláře žádosti o zaměstnaneckou kartu.

On-line formulář