Informace k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

1. 11. 2006