Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

Obsah předpisuProfil předpisu

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 182/2007 Sb.

ze dne 18. června 2007

o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen "člen jednotky).

§ 2

Zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu členu jednotky tak, aby délka jeho směny nepřesáhla při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 16 hodin.

§ 3

Nepřetržitý odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny může být zkrácen3) členu jednotky staršímu 18 let až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, pokud je toto zkrácení nezbytně nutné k zabezpečení akceschopnosti jednotky hasičského záchranného sboru podniku nebo pro plnění úkolů tohoto sboru podle § 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, za podmínky, že zkrácený odpočinek se mu nahradí v následujícím týdenním rozvrhu pracovní doby.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra:

MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky:

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

2) § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 90 zákoníku práce.

Profil předpisu:

Titul původního předpisu:

Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Citace původního předpisu:

182/2007 Sb.

Částka:

60/2007 Sb.

Datum přijetí:

18. června 2007

Rozeslána dne:

17. července 2007

Datum účinnosti:

17. července 2007

Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 30.6.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.7. 2017 000 04:52.