Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Práce a právo:

Příručka pro personální a platovou agendu

Vyhledávání v příručce

Navigace:
Obsah | Rejstřík klíčových slov

IV. Základní pracovněprávní vztahy

IV. 2 Jmenování (§ 33 odst. 3)
IV. 3 Volba (§ 33 odst. 2)

  IV. 2 Jmenování (§ 33 odst. 3)

Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech, stanovených zvláštním právním předpisem. Nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího  

 • organizační složky státu,

 • organizačního útvaru organizační složky státu,

 • organizačního útvaru státního podniku,

 • organizačního útvaru státního fondu,

 • příspěvkové organizace,

 • organizačního útvaru příspěvkové organizace,

 • organizačního útvaru v Policii České republiky,

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Jmenování provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu. Nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího 

 • organizační složky státu vedoucí nadřízené organizační složky státu,

 • organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu,

 • organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku,

 • organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu,

 • příspěvkové organizace zřizovatel,

 • organizačního útvaru příspěvkové organizace vedoucí této příspěvkové organizace,

 • organizačního útvaru v Policii České republiky policejní prezident.

Ustanovení § 33 odst. 3   přesně vymezuje okruh vedoucích funkcí, u nichž vzniká pracovní poměr jmenováním. Toto ustanovení je kogentní povahy, což znamená, že v případech, kdy zákoník práce stanoví, že pracovní poměr vzniká jmenováním, nelze jej založit pracovní smlouvou nebo volbou. Stejně tak nelze založit pracovní poměr jmenováním v jiných případech, než uvádí zákoník práce.

Jmenování je sice jednostranným právním úkonem, i v tomto případě však platí, že pracovněprávní vztah může vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele; nemůže proto dojít k založení pracovního poměru jmenováním, jestliže ten, kdo má být jmenován, by s tím nesouhlasil. I obsah pracovního poměru založeného jmenováním musí odpovídat požadavkům kladeným na pracovní poměr obecně. Proto i v tomto případě musí být určen konkrétní den, stanovený pro nástup do funkce, místo výkonu práce a příslušná vedoucí funkce, do které je zaměstnanec jmenován.

 

IV. 3 Volba (§ 33 odst. 2)

Volbou se pracovní poměr zakládá v případech stanovených zvláštními právními předpisy, popřípadě stanovami. Zvolení se považuje za předpoklad, při jehož splnění lze sjednat pracovní smlouvu.

Určení výše náhrady škody a způsob její úhrady Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Autor: MPSV / TREXIMA, spol. s r.o.
Poslední aktualizace: 19.8.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 6.10. 2015 v 03:17.