Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů

Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %)

Odhad MPSV - prosinec 2014
 2013
skutečnost
2014
predikce1)
2015
výhled1)
2016
výhled1)
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách)-0,72,2 až 2,62,1 až 3,12,4 až 3,4
Průměrná roční míra cenové inflace1,40,40,7 až 1,71,4 až 3,4
Průměrná nominální mzda v NH2)0,11,9 až 3,12,7 až 4,73,0 až 5,4
Podíl nezaměstnaných osob3)7,77,77,0 až 7,46,8 až 7,4

Poznámky pod čarou

1)predikce a výhled MPSV

2)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství

3)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti


Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření


Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem (růst v %)
Rok 2014

prosinec 2014
Měsíc Odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace v % Růst (pokles) spotř. cen v %
netržních1) tržních meziměsíční celkem proti prosinci r.2013 proti st. měsíci r.2013 meziroč. průměr od poč.r.
leden
skut.
snížení cen elektřiny (průměrně o 9,9%)
snížení cen plynu (průměrně o 0,3%)
zrušení poplatku za pobyt v nemocnici
zvýšení ceny tepla a teplé vody (průměrně + 0,9%)
zvýšení ceny vodného a stočného (+ 3,4%)
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
   -0,44   
-0,01
-0,09
0,02
0,04
0,01
0,50,10,10,20,2
únor
skut.
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
zvýšení poplatků v domovech důchodců
0,01
0,02
0,10,20,20,20,2
březen
skut.
zvýšení ceny tepla a teplé vody (+0,5%)0,010,00,00,20,20,2
duben
skut.
snížení ceny tepla a teplé vody (-0,4%)-0,010,00,00,20,10,2
květen
skut.
zvýšení cen léků a lázeňských pobytů0,050,10,10,30,40,2
červen
skut.
zvýšení cen léků a cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)2)0,010,00,00,30,00,2
červenec
skut.
zvýšení cen plynu (průměrně o 2,7%)0,080,10,20,50,50,2
srpen
skut.
elektřina - zvýšení distribučních poplatků0,01-0,1-0,10,50,60,3
září
skut.
elektřina - zvýšení distribučních poplatků
nárůst netržních cen ve školství
0,02
0,01
-0,2-0,20,20,70,3
říjen
skut.
--0,20,20,40,70,4
listopad
skut.
zvýšení cen tabáku (vliv spotřební daně)
snížení cen léků a lázeňských pobytů
0,01
-0,01
-0,2-0,20,10,60,4
prosinec---0,1-0,10,10,10,4
 CELKEM-0,30,4 

Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření

2)postupný dopad zvýšení spotřební daně podle předzásobení prodejců

Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 29.12.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 26.1. 2015 v 05:18.