Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů

Vybrané ukazatele národního hospodářství v letech 2015 - 2018

Tabulka č.8
28. července 2016
UkazatelRok
2015
skutečnost
2016
predikce
2017
výhled
2018
výhled
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách)4,52,2 až 2,82,2 až 3,02,0 až 3,0
Průměrná roční míra cenové inflace0,30,2 až 0,61,0 až 2,01,5 až 2,5
Průměrná nominální mzda v NH1)2,73,1 až 5,53,1 až 5,53,3 až 5,7
Podíl nezaměstnaných osob2)6,65,4 až 5,85,2 až 5,85,0 až 5,8

Poznámky pod čarou

1)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství

2)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti


Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem v roce 2016 (růst, pokles v %)

28. června 2016
Měsíc Odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace v procentních bodech Růst (pokles) spotř. cen v %
netržních1) tržních meziměsíční celkem proti prosinci r.2015 proti st. měsíci r.2015 meziroč. průměr od poč.r.
leden (skut.) zvýšení cen elektřiny (průměrně o 1,2 %)
zvýšení ceny vodného (cca + 0,5 %) a stočného (cca + 3,3 %)
snížení cen tepla (cca - 0,5 %)
snížení cen plynu (cca -0,5 %)
+0,06
+0,02
-0,02
-0,02
0,50,60,50,60,6
únor (skut.) - - 0,10,10,60,50,5
březen (skut.)---0,1-0,10,50,30,5
duben (skut.)zvýš. cen tabákových výr. vlivem vyšší spotř. daně (+1,7 %)
zvýš. cen tepla (+1,8 %), vodného (+1,1%), stočného (+1,9 %)
+0,03

+0,04
0,50,61,10,60,5
květen (skut.)snížení cen plynu (odhadem v průměru cca - 8,0 %)
zvýš. cen tabákových výr. vlivem vyšší spotř. daně (+0,5 %)
-0,17
-0,01
0,0-0,20,90,10,4
červen (skut.)--0,10,11,00,10,4
červenec--0,00,01,00,10,4
srpen---0,1-0,10,80,20,4
zářínárůst netržních cen ve školství (školné, poplatky)+0,03-0,1-0,10,70,20,3
říjen--0,10,10,80,30,3
listopad--0,00,10,90,70,3
prosinec---0,1-0,10,90,90,4
Rozklad vlivu tržních a netržních cen0,00,9

Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 16.8.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 30.9. 2016 v 22:14.