Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů

Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %)

Odhad MPSV - únor 2016
UkazatelRok
2015
oč. skutečnost
2016
predikce
2017
výhled
2018
výhled
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách)4,4 až 4,62,4 až 3,22,4 až 3,22,0 až 3,0
Průměrná roční míra cenové inflace0,33)0,3 až 1,11,0 až 2,41,5 až 2,5
Průměrná nominální mzda v NH1)2,9 až 3,93,1 až 5,53,1 až 5,53,3 až 5,7
Podíl nezaměstnaných osob2)6,63)5,7 až 6,15,5 až 6,15,3 až 6,1

Poznámky pod čarou

1)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství

2)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti

3)skutečnost již vykázaná ČSÚ a MPSV


Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem v roce 2016 (růst, pokles v %)

únor 2016
Měsíc Odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace v procentních bodech Růst (pokles) spotř. cen v %
netržních1) tržních meziměsíční celkem proti prosinci r.2015 proti st. měsíci r.2015 meziroč. průměr od poč.r.
ledensnížení cen elektřiny (průměrně o 0,8%)
zvýšení ceny vodného a stočného (cca +3%)
zvýšení ceny tepla a teplé vody (cca + 1,0%)
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
-0,05
+0,10
+0,15
   +0,25   
0,10,60,60,60,6
únorzvýšení cen tabáku (odložený vliv vyšší spotř. daně)+0,030,10,10,70,60,6
březen--0,00,00,70,50,6
dubenzvýšení cen tabáku (odložený vliv vyšší spotř. daně)+0,020,20,20,90,40,5
květenpravidelné sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů+0,030,10,11,00,10,4
červen--0,20,21,20,20,4
červenec--0,30,31,50,60,5
srpen---0,1-0,11,30,80,6
zářínárůst netržních cen ve školství (školné, poplatky)+0,03-0,2-0,21,10,70,5
říjen--0,00,11,20,80,5
listopad--0,10,11,31,20,6
prosinec--0,10,11,41,40,7
Rozklad vlivu tržních a netržních cen0,50,9

Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 4.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 6.2. 2016 v 19:15.