Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů

Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %)

Odhad MPSV - březen 2014
 2013
skutečnost
2014
predikce1)
2015
výhled1)
2016
výhled1)
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách)-0,91,2 až 2,21,8 až 2,82,5 až 3,5
Průměrná roční míra cenové inflace1,40,6 až 1,41,7 až 2,71,0 až 3,0
Průměrná nominální mzda v NH2)0,11,5 až 3,52,5 až 4,53,0 až 5,4
Podíl nezaměstnaných osob3)7,77,7 až 8,27,5 až 8,27,0 až 7,7

Poznámky pod čarou

1)predikce a výhled MPSV

2)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství

3)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti


Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření


Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem (růst v %)
Rok 2014

duben 2014
Měsíc Odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace v % Růst (pokles) spotř. cen v %
netržních1) tržních meziměsíční celkem proti prosinci r.2013 proti st. měsíci r.2013 meziroč. průměr od poč.r.
leden
skut.
snížení cen elektřiny (průměrně o 9,9%)
snížení cen plynu (průměrně o 0,3%)
zrušení poplatku za pobyt v nemocnici
zvýšení ceny tepla a teplé vody (průměrně + 0,9%)
zvýšení ceny vodného a stočného (+ 3,4%)
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
   -0,44   
-0,01
-0,09
0,02
0,04
0,01
0,50,10,10,20,2
únor
skut.
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
zvýšení poplatků v domovech důchodců
0,01
0,02
0,10,20,20,20,2
březen--0,10,10,30,30,2
duben--0,20,20,60,40,3
květenzvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)2)0,040,10,10,70,80,4
červen--0,20,20,90,60,4
červeneczvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)2)0,100,20,31,31,20,5
srpen---0,1-0,11,21,40,6
září---0,3-0,30,91,50,7
říjenzvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)2)0,020,20,21,21,50,8
listopad--0,20,21,31,80,9
prosinec--0,20,21,61,61,1
 CELKEM0,11,5 

Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření

2)postupný dopad zvýšení spotřební daně podle předzásobení prodejců

Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 25.3.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.4. 2014 v 21:42.