Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů

Vybrané ukazatele národního hospodářství v letech 2015 - 2019 (v %)

Tabulka č.8
31. ledna 2017
UkazatelRok
2015
skutečnost
2016
predikce
2017
výhled
2018
výhled
2019
výhled
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách)4,52,2 až 2,82,2 až 3,02,0 až 3,02,0 až 3,0
Průměrná roční míra cenové inflace0,30,71)1,2 až 2,21,6 až 2,61,5 až 2,5
Průměrná nominální mzda v NH2)2,73,8 až 4,83,3 až 5,73,3 až 5,73,6 až 6,0
Podíl nezaměstnaných osob3)6,65,65,2 až 5,64,9 až 5,54,9 až 5,5

Poznámky pod čarou

1)skutečnost již vykázaná ČSÚ a MPSV

2)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství

3)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti


Autor: Odbor 99
Poslední aktualizace: 13.2.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2017 v 19:55.