Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Příjmy a životní úroveň:

Prognóza vybraných makroekonomických ukazatelů

Odhad vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů (meziroční růst v %)

Odhad MPSV - listopad 2015
 2014
skutečnost
2015
predikce
2016
výhled
2017
výhled
Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách)2,03,6 až 4,42,4 až 3,22,4 až 3,2
Průměrná roční míra cenové inflace0,40,3 až 0,51,2 až 2,21,5 až 2,5
Průměrná nominální mzda v NH1)2,42,4 až 4,42,6 až 5,02,8 až 5,2
Podíl nezaměstnaných osob2)7,76,5 až 6,75,7 až 6,15,5 až 6,1

Poznámky pod čarou

1)průměrná mzda vykazovaná ČSÚ na přepočtené počty zaměstnanců v celém národním hospodářství

2)podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku (roční průmer) - ukazatel počínaje rokem 2013 nahrazuje míru registrované nezaměstnanosti


Predikce vývoje spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem (růst v %)
Rok 2015

listopad 2015
Měsíc Odhadovaný dopad změn cen do úhrnné inflace v procentních bodech Růst (pokles) spotř. cen v %
netržních1) tržních meziměsíční celkem proti prosinci r.2014 proti st. měsíci r.2014 meziroč. průměr od poč.r.
leden
skut.
snížení cen elektřiny (průměrně o 0,6%)
zvýšení ceny plynu (průměrně o 1,7%)
zrušení části zdravotnických poplatků
zavedení snížené sazby DPH 10% (léky, knihy, apod.)
zvýšení ceny tepla a teplé vody
zvýšení ceny vodného a stočného (cca +3,1%)
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
-0,03
0,05
-0,20
-0,07
0,02
0,05
   0,02   
0,240,10,10,10,1
únor
skut.
zvýšení cen tabáku (+0,4% spot. daň)
zvýšení ceny tepla a teplé vody (+0,5%)
zvýšení cen poštovních služeb (+3,7%)
0,16
0,02
0,01
-0,020,20,30,10,1
březen
skut.
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
zvýšení administrativních cen
0,01
0,02
0,080,10,30,20,1
duben
skut.
zvýšení cen tabáku (vliv vyšší spot. daně)
zvýšení administrativních cen
0,010,310,30,60,50,2
květen
skut.
--0,30,30,90,70,3
červen
skut.
--0,10,11,00,80,4
červenec
skut.
---0,08-0,10,90,50,4
srpen
skut.
---0,24-0,20,70,30,4
září
skut.
nárůst netržních cen ve školství0,01-0,2-0,20,50,40,4
říjen--0,00,00,50,30,4
listopad--0,10,10,70,60,4
prosinec--0,20,20,90,90,4
 CELKEM0,10,8 

Poznámky pod čarou

1)deregulační, administrativní, daňová a jiná netržní opatření

Autor: Odbor 62
Poslední aktualizace: 2.11.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 30.11. 2015 v 05:22.