Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Ministerstvo » Boj proti korupci:

Boj proti podvodným jednáním

Vážení návštěvníci internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí,

při Evropské komisi, která je výkonným orgánem Evropské unie a prosazuje její obecné zájmy, byl dne 28. dubna 1999 zřízen Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Tento úřad má trojí poslání:

  • chrání finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, případů korupce a jiných nezákonných činností;
  • odhaluje a vyšetřuje závažné skutečnosti související s výkonem pracovních povinností, které by mohly souviset se zanedbáním povinností ze strany úředníků a zaměstnanců orgánů a institucí EU a mohly by vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání;
  • podporuje orgány a instituce EU, zvláště Evropskou komisi, při vytváření a provádění právních předpisů a politik pro boj proti podvodům.

Ohlášení podvodu OLAF můžete uskutečnit zde: http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-and-you/report-fraud/index_cs.htm

Děkujeme Vám za spolupráci.

Autor: Sekce 16
Poslední aktualizace: 3.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.1. 2017 v 06:07.