Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Rodina:

Táto, jak na to? aneb Tátové všech krajů, spojte se!

To jsou otázky, na které chce odpovědět projekt Táto, jak na to?, financovaný z 85 % z dotace OP LZZ (Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) Evropského sociálního fondu.

Koncept aktivního otcovství

Aktivní otcovství může mít řadu podob. Tou nejběžnější je zapojení otců do každodenní péče o děti počínaje hygienou, přes hlídání, vodění do školky a školy až po výchovu a utváření hodnotového žebříčku dětí. V širším pojetí zahrnuje aktivní otcovství i pravidelný podíl otce na péči o rodinu a domácnost včetně spravedlivého rozdělení domácích prací mezi muže a ženy. „Koncept aktivního otcovství je obecně postavený na tom, že podíl na výchově vlastních dětí a na zajištění chodu rodiny je pro každého otce přínos, který mu dává možnost navázat velmi úzký vztah s dětmi, současně posiluje soudržnost rodiny a vyrovnává i příležitosti žen a mužů na trhu práce,“ říká Klára Vítková Rulíková, ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů MPSV, který projekt realizuje.

Výhody pro celou společnost

Větší angažmá mužů v každodenní péči o malé děti ale přináší i další výhody pro celou společnost. V zemích, kde na rodičovskou dovolenou odchází i významné procento mužů, mají ženy větší příležitost prosadit se například ve veřejných funkcích, v politice a v podnikání. Společným tématem mužů i žen se stávají například dostupnost školek a jeslí, množství a vybavení dětských hřišť, sportoviště pro malé děti, přístupnost a bezpečnost veřejného prostoru pro děti... Zajímavý je i výrazný pokles domácího násilí páchaného na ženách v zemích, kde se muži podílejí na péči o děti.

Muži v České republice jsou zatím vůči konceptu aktivního otcovství jakoby imunní. Mohou za to hlavně pracovně-ekonomické bariéry a malá informovanost. Vždyť možnost jít na „otcovskou“ rodičovskou dovolenou a starat se o vlastní dítě mají čeští muži teprve od roku 2001 a zatím ji využívá jen asi 1 % z nich. „Nejde nám o glorifikaci otců za jejich aktivní péči o děti a rodinu. Chceme o tomto tématu mluvit a vrátit otcovství do širšího chápání pojmu ‚rodičovství‘, které jsme se postupně naučili vnímat primárně jako záležitost matek,“ vysvětluje Klára Vítková Rulíková.

Hlavní cíle projektu

„Pokud bych měl shrnout cíle projektu vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám, které chceme oslovit, pak chceme dosáhnout toho, aby se:

  • muži/otcové v rámci svých možností více zapojovali do péče o své děti a o domácnost,
  • aby zaměstnavatelé více a nediskriminačně akceptovali zájem mužů/otců zapojovat se do péče o děti a vycházeli jim vstříc,
  • aby novináři přijali problematiku aktivního otcovství jako nové aktuální téma, a pomohli tak vyvolat širší veřejnou diskusi,
  • aby se nevládní neziskové organizace s podobným nebo blízkým zaměřením mohly k našemu projektu připojit
  • a aby zákonodárci a samospráva podpořili prosazení konceptu aktivního otcovství do české rodinné politiky,“ říká manažer projektu František Tlapák.

Informační a komunikační kampaň

Zjednodušeně se dá říci, že projekt má dvě hlavní fáze. V té první, která skončí na přelomu března a dubna, zjišťuje prostřednictvím poměrně rozsáhlého výzkumu postoje, potřeby a zkušenosti mužů-otců i těch, kteří již otcovství plánují. „Ptáme se rovněž personalistů, jak vidí aktivnější zapojování otců do péče o děti oni z pohledu zaměstnavatelů,“ vysvětluje František Tlapák a dodává, že už dílčí výsledky ukazují některé zajímavé rozpory: „Zatímco zaměstnavatelé uvádějí jako benefity nabízené mužům například neplacené volno na péči o děti, muži samotní to jako benefit vůbec nevnímají.“

Zpracované výsledky výzkumu poslouží jako výchozí suma dat pro druhou fázi projektu, kterou je veřejná informační a komunikační kampaň. Součástí projektu Táto, jak na to? je i vznik internetového portálu věnovaného problematice aktivního otcovství, sdílení zkušeností, nápadů a tipů.

Jaká je největší překážka?

Dílčí výsledky výzkumu potvrzují, že o aktivní otcovství zájem je a že zvolna stoupá. Naráží ale na překážky, z nichž největší je nutnost materiálního zabezpečení rodiny. „A protože ve většině případů vydělávají muži-otcové víc peněz než jejich manželky a partnerky, zůstává výchova dětí v Česku z 99 % u historicky a sociálně zakořeněného mateřského modelu,“ uzavírá Klára Vítková Rulíková.

Odborným konzultantem projektu je Liga otevřených mužů. Projekt počítá se zapojením dalších nestátních neziskových organizací, zejména těch, které se orientují na podporu rodin a zaměstnanosti žen.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 24.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.7. 2017 000 04:53.