Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články » Rok 2010 » Únor:

20 nejčastějších otázek, co dělat při ztrátě práce (Blesk)

1. Dostal jsem výpověď. Co mám dělat?

Hned, jak vám skončí pracovní poměr, se zaregistrujte na úřadě práce jako uchazeč o podporu v nezaměstnanosti a zájemce o zprostředkování zaměstnání.

2. Jaké doklady si mám vzít s sebou?

Poprvé si vezměte platný občanský průkaz, doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list, potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.

3. Kdy mám nárok na podporu?

Nárok na podporu máte, jen pokud jste v posledních třech letech získali aspoň 12 měsíců důchodového pojištění. Tedy, že jste pracovali, byli na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo brali plný invalidní důchod.

4. Jak dlouho budu podporu brát?

Délka doby, během které berete podporu, je daná zákonem a liší se podle věku.

  • do 50 let berete podporu 5 měsíců
  • od 50 do 55 berete podporu 8 měsíců
  • více než 55 let berete podporu 11 měsíců

5. Kolik peněz dostanu?

Výše podpory se vypočítává z průměrného čistého měsíčního výdělku. První dva měsíce dostanete 65 %, další dva měsíce pak 50 % a po zbývající dobu (která se liší podle věku) pak 45 %. Maximálně ale dostanete 13 280 Kč.

6. Můžu si při podpoře přivydělat?

Ano, ale nesmíte si vydělat víc, než je polovina minimální mzdy, tedy 4000 korun. Pokud máte více přivýdělků, tak se sčítají.

7. Co za mě stát platí?

Pokud jste v evidenci úřadu práce, tak za vás stát platí zdravotní pojištění. Sociální za vás neplatí, ale část doby, kdy jste vedení na úřadu práce, se vám započítává do odpracované doby na důchod.

8. Musím vzít práci, i když se mi nelíbí?

Ano, když odpovídá vašemu zdravotnímu stavu, pokud možno kvalifikaci a schopnostem. Jestli bez vážných důvodů (například zdravotních) odmítnete, tak můžete být vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání, přijdete o podporu a stát za vás přestane platit zdravotní pojištění.

9. Jsem na pracáku, ale práci nemám. Co dál?

Po pěti měsících s vámi úřad vypracuje individuální akční plán. Úřad práce nabízí i poradenské programy nebo možnost rekvalifikace.

10. Chtěl bych se rekvalifikovat. Co mám dělat?

O vaší rekvalifikaci rozhoduje úřad práce podle toho, o jaké profese je ve vašem regionu zájem. Pokud chcete rekvalifikaci, požádejte o ni svého poradce ke zprostředkování zaměstnání. Pokud vás doporučí, zaplatí vám ji stát.

11. Může mě úřad práce z evidence vyškrtnout?

Ano, pokud:

  • nepřijdete na úřad práce ve stanoveném termínu
  • nenahlásíte nástup do zaměstnání
  • přistihnou vás, jak pracujete načerno
  • bez vážného důvodu nenastoupíte do zaměstnání
  • odmítnete rekvalifikaci nebo na ni nenastoupíte
  • odmítnete vyšetření svého zdravotního stavu

12. Našel jsem si práci. Do kdy to musím nahlásit?

Nejpozději do 8 kalendářních dnů od data nástupu do zaměstnání.

13. Pracovala jsem jako brigádnice. Brigáda mi skončila, ale prý na podporu nemám nárok. Jak to?

Na podporu máte nárok jen při práci v klasickém prac. poměru nebo na dohodu o prac. činnosti, kdy zdravotní a sociální pojištění platí zaměstnavatel. Při práci na dohodu o provedení práce na podporu nemáte nárok.

14. Skončila mi doba, během které jsem bral podporu. Co se stane, když onemocním? Z čeho se mi vypočítá nemocenská?

Nemocenská slouží k tomu, aby částečně pokryla ztrátu příjmu, o který svou nemocí přijdete. Nevyděláváte, proto na ni nemáte nárok.

15. Byla jsem půl roku na úřadu práce, teď jsem zaměstnaná, ale ve zkušební době. Z čeho se vypočítá podpora, když mě ve "zkušebce" propustí?

Podpora se bude počítat z průměrného měsíčního čistého výdělku z tohoto posledního zaměstnání.

16. Po skončení zaměstnání jsem si udělal dovolenou a na úřad práce jsem se přihlásil až po týdnu. Děje se něco?

Musíte si za sebe zaplatit zdravotní pojištění za dobu, kdy už ho za vás neplatil zaměstnavatel a ještě jste nebyl v evidenci úřadu práce.

17. Kdo nemá nárok na podporu?

Na podporu nemá nárok člověk, který v posledním půl roce před zařazením do evidence hrubě porušil své pracovní povinnosti, nebo bez vážného důvodu opakovaně ukončil zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce.

18. Starám se o děti. Musím vzít práci na směny?

Úředník by měl brát při nabídce práce ohled na péči o děti a k docházce dítěte do školky nebo do školy.

19. Dostal jsem výpověď k 31. lednu. Od kdy se můžu přihlásit na úřad práce?

Registrovat na úřadu práce se můžete ještě dnes. Nejjednodušší totiž je přihlásit se nejpozději do tří dnů od skončení pracovního poměru. Tak vám odpadnou problémy s placením zdravotního pojištění.

20. Kde zjistím, na který úřad práce mám jít a jaké má úřední hodiny?

Spadáte pod úřad práce podle místa svého trvalého bydliště. Seznam všech úřadů práce i s jejich úředními hodinami najdete na portále ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal. mpsv.cz/sz (v liště Zaměstnanost složka Informace z úřadů práce). Volat můžete na kontaktní centrum na číslo 844844803.

Zdroj: Blesk

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.2.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.7. 2017 000 02:37.