Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Práce:

Krize ve stavebnictví postihuje zejména migrující pracovníky

I data shromážděná z jiných zemí jsou varující. Například ve Španělsku se trh nemovitostí rozkolísal v polovině roku 2007 a v loňském roce zaniklo ve stavebnictví 500 000 pracovních míst. Ve Velké Británii zaniklo 100 000 pracovních míst a v Irsku, kde byla předtím vysoká konjunktura, se počet pracovních míst snížil o 15–20 %. Propouštění bylo hlášeno i z jiných částí světa, například z Austrálie, Keni, Jižní Afriky a z Karibské oblasti, kde se zastavily investice do oblasti cestovního ruchu. Propouštění zaznamenaly i Rusko a Čína, kde podle šetření ILO zaniklo více než 10 % pracovních míst.

Stavebnictví široce využívá méně kvalifikované a málo placené dělníky a celosvětově je hlavním zaměstnavatelem migrujících pracovníků. OECD ve své publikaci International Migration Outlook publikované v září t. r. uvádí, že migrující pracovníci jsou silně zastoupeni ve stavebnictví například v Rakousku, Česku, Francii, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Španělsku, Švýcarsku a ve Spojených státech. Migrující pracovníci byli všude také nejvíce postiženi a pokles výroby pro ně znamenal nejen ztrátu živobytí, ale i práva na pobyt v zemi, kde pracovali. Ve státech Perského zálivu, kde tvořili základ pro probíhající boom ve stavebnictví, přišlo v roce 2008 o práci odhadem 150 000 zahraničních pracovníků. Ze stejných důvodů odešlo nedávno z Ruska do své vlasti více než 20 000 tureckých stavebních dělníků. Postižení pracovníci jen zřídka najdou rovnocenné uplatnění ve svých mateřských zemích.

OECD se ke krátkodobému využívání migrujících pracovníků staví velmi kriticky. Vyzývá, aby migrace byla řízena komplexně s delší perspektivou. Uvádí, že potřeba nízko kvalifikovaných pracovních sil v zemích OECD bude trvalá a že cyklické vlny dočasných migrantů obsazujících stejná pracovní místa jsou neefektivní.

Nedávná zpráva ILO obsahuje některá možná opatření v tomto sektoru. Vyzývá k odvětvovému sociálnímu dialogu, který by se zabýval pracovními a sociálními aspekty krize se zvláštním zaměřením na migrující pracovníky a malé podniky. Až dosud se státní politika zemí zaměřovala jen na domácí úroveň a nebrala v úvahu globální odvětvové aspekty. Tuto mezeru by měl vyplnit odvětvový dialog na globální úrovni.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 20.11.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.7. 2017 000 02:40.