Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Senioři a politika stárnutí » Rada vlády pro seniory a stárnutí populace:

Členové Rady

Předseda:
Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

Místopředsedkyně:
Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku

Další členové Rady:

jménozastupovaný subjekt
prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. náměstek ministra zdravotnictví
Ing. Jan Gregor náměstek ministra financí
Mgr. Monika Pálková náměstkyně ministra vnitra
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, PhD. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Zdeňka Pikešovávrchní ředitelka sekce řízení úřadu MMR
Mgr. Kamil Rudolecký náměstek ministra dopravy
Mgr. Jiří Dienstbier ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády ČR pro lidská práva
RNDr. Michaela Kleňhová vrchní ředitelka Sekce demografie a sociálních statistik, Český statistický úřad
doc. MUDr. Milada Emmerová senátorka a členka výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR
Alena Nohavováposlankyně a členka výboru pro sociální politiku PS Parlamentu ČR
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan radní Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny (zástupkyně Asociace krajů ČR)
Ing. Zdeněk Osmanczykzástupce Svazu měst a obcí ČR
Ing. Jaroslav Ulma Českomoravská konfederace odborových svazů
Mgr. et Mgr. Lukáš CURYLO ředitel Charity ČR (zástupce Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR)
Mgr. Tereza Hejlová Svaz průmyslu a dopravy ČR
Ing. Zdeněk Kabátek ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Ing. Darina Ulmanová, MBA ředitelka Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven ČR)
PhDr. Jindřich Kadlec předseda České asociace pečovatelské služby (zástupce odborné veřejnosti)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Fakultní nemocnice Brno (zástupkyně odborné veřejnosti)
JUDr. Vít Samek Českomoravská konfederace odborových svazů (zástupce odborné veřejnosti)
Mgr. Jan Lorman ředitel Život 90 (zástupce seniorské organizace)
RSDr. Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů ČR (zástupce seniorské organizace)
Ing. Oldřich Pospíšil předseda Svazu důchodců ČR (zástupce seniorské organizace)
Bc. Vlastimila Faiferlíková TOTEM-RDC (zástupkyně NNO)
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. předsedkyně České alzheimerovské společnosti (zástupkyně NNO)
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (zástupce NNO)
 
Stálí hosté:
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.,veřejná ochránkyně práv
Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 24.2.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 31.5. 2016 v 19:57.