Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Kontaktní informace:

Call centrum (kontaktní centrum) služeb zaměstnanosti – poradenská linka

loga EU a ESF ČR

Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti poskytuje obecné informace a je Vám k dispozici v případě, že potřebujete radu z oblasti působnosti zákonů:

 1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Poradenství pro zprostředkování zaměstnání
  • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci
  • Rekvalifikace
  • Trh práce
  • Aktivní politika zaměstnanosti
  • Cílené programy k řešení zaměstnanosti
  • Zprostředkování zaměstnání agenturami práce
  • Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES)
  • Informace o volných pracovních místech
 2. Zákon č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Poradenství, jak postupovat při uplatnění mzdových nároků, pokud je zaměstnavatel v insolvenci
 3. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Vybraná ustanovení vztahující se k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Neposkytuje se pracovně-právní poradenství
 4. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecné informace o jednotlivých dávkách státní sociální podpory
  • Kdo, kdy a kde se žádá
 5. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecné informace
 6. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Obecné informace

Kontaktní informace:

Provozní doba:
Od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hodin.
Telefon:
+420-844 844 803
Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH.
Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH.
E-mail:
kontaktni.centrum@mpsv.cz
callcentrum@mpsv.cz
Působnost kontaktního centra:
Celorepubliková.

Kontaktní centrum je provozováno prostřednictvím projektu „Call centrum služeb zaměstnanosti“ (registrační číslo CZ.1.04/2.2.00/11.00002). Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 29.9. 2016 v 15:30.