Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí:

Rovná odměna

Rozdíl v odměňování žen a mužů v České republice činí 22,5 procenta.

Rozdíl mezi průměrným platem ženy a průměrným platem muže činí téměř 7 000 Kč měsíčně. Kvůli platovým rozdílům rodiny přicházejí v průměru o  více jak 80 000 Kč ročně V mezievropském srovnání je Česká republika v otázkách odměňování druhá nejhorší z celé Unie.

Nerovné odměňování snižuje rodinné rozpočty, plýtvá lidským potenciálem, náš stát přichází o příjmy státního rozpočtu. Podpora rovnosti žen a mužů v odměňování je tedy otázkou klíčovou, ať už mluvíme o věcech spravedlnosti, ekonomického růstu, rodinné politiky nebo udržitelného rozvoje.

Nízká cena práce v naší zemi netrápí jen ženy. Je to přesně naopak. Proto je ve vztahu k odměňování pro obě pohlaví výhodné usilovat společně o spravedlivou odměnu za práci.

Z aktivit na podporu rovnosti žen a mužů má prospěch celá společnost. Jsou to především rodiny, osoby ohrožené na trhu práce, firmy, ale také muži. Firmy získají lepší a spokojenější, a tedy produktivnější zaměstnance a zaměstnankyně, stát vyšší daňové odvody a možná signály zvyšující se porodnosti.

Genderová rovnost je významným motorem ekonomické prosperity a růstu nejen pro společnost, ale i pro firmy. Genderová rovnost a její účinné prosazování má významný pozitivní dopad na kvalitu života.

infografika
Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 12.6.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.8. 2017 000 17:03.