Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina a ochrana práv dětí:

Mikrojesle

Více informací se dozvíte zde.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

„Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V současné době budou mikrojesle pilotně ověřovány v obcích ČR, případně ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

Jak zřídit mikrojesle?

Zájemci o zřízení mikrojeslí se v termínu od 16. 5. 2016 do 6. 6. 2016 mohli přihlásit do výzev, na které bylo vyčleněno pro Prahu 40 miliónů korun, pro ostatní regiony 100 miliónů korun.

6. 6. 2016 bylo finálně přijato 123 žádostí (pro výzvu č. 126 – 105 žádostí, pro výzvu č. 127 – 18 žádostí).

Zájemci o zřízení mikrojeslí a zapojení do pilotního ověřování z celé České republiky mohou své dotazy psát na mikrojesle@mpsv.cz nebo se informovat na tel. 221 922 107.

Finanční podpora mikrojeslí z OPZ

Vznik mikrojeslí je podpořen v rámci výzvy č. 126 a 127 „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích“, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, umožňují obcím, organizacím zřízeným obcemi či neziskovým organizacím získat finanční podporu na vybudování a provoz mikrojeslí. Finanční prostředky lze využít i na vzdělávání, ve které lze mj. získat profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Projekty na vznik a provoz mikrojeslí by měly být realizovány buď přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí. Příjemci finanční podpory budou úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které nabídne komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích apod.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, které poskytují péči o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu. Na základě tohoto pilotního ověřování budou připraveny legislativní změny právních předpisů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 8.6.2016

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 30.9. 2016 v 05:11.