Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální práce a vzdělávání » Projekty » Archiv » Projekt Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce » Realizované akce:

Obsah položky Mezinárodní seminář:

Mezinárodní seminář

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se koná v Praze při příležitosti oslavy 80 let výročí případové sociální práce ve dnech 19. – 20. května 2015 a bude akcentovat téma sociálního poradenství včetně konceptu občanského poradenství jako jednoho z prvků sociální práce a podpory rozvoje občanské společnosti.

Seminář pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce ve spolupráci s Asociací občanských poraden ČR a katedrou sociální práce Univerzity Karlovy v Praze za spoluúčasti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzity Jana Amose Komenského v Bratislavě.

Hlavním cílem semináře je vrátit odborné diskuse v sociální práci do veřejného prostoru v návaznosti na prvorepublikovou tradici sociální práce a mezinárodní věhlas činnosti českých sociálních pracovnic a tím posílit profesní identitu sociálních pracovníků.

Tento seminář chce poukázat na společnou tradici profese sociální práce a navázat na ni. Vzhledem ke kulturní a institucionální blízkosti se Slovenskou republikou může být pro české sociální pracovníky přínosné sdílet zkušenosti z praxe, které lze využít také v podmínkách České republiky.

Bližší informace o semináři a možnosti se přihlásit budou na webových stánkách MPSV zveřejněny do konce měsíce dubna.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 27.4.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.7. 2017 000 02:34.