Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Evropská unie » Volný pohyb osob:

Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU

V této části jsou obsaženy informace pro občany České republiky, kteří migrují do jiných států Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, ať už z důvodu zaměstnání, studia, či jako turisté. Jsou zde specifikována jejich práva a povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení, tj. co je zapotřebí učinit či oznámit domácím institucím a co institucím státu, do kterého se chystají a na co mají v sociální oblasti v těchto státech nárok.

Článek dále obsahuje výčet povinností plynoucích zaměstnavateli ze zaměstnání pracovníka, který podléhá právním předpisům jiného členského státu.

Informace pro občany a zaměstnance/OSVČ:
Informace pro zaměstnavatele:
Obecné informace:
Autor: Odbor 73
Poslední aktualizace: 4.5.2009

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.4. 2014 v 04:45.