Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV:

Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministryně

Mgr. Michaela Marksová
Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
  • 18. náměstek ministryně pro ekonomiku
   Mgr. Martin Kučera
   Mgr. Martin Kučera
   náměstek ministryně


  • 11. odbor kabinet ministryně
   (tel. ústředna: 221 921 111)
   Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
   Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
   ředitelka odboru
   • 111. oddělení kancelář ministryně
   • 112. oddělení parlamentní a vládní agendy
   • 113. oddělení poradců
   • 114. oddělení tiskové
  • 12. odbor interního auditu a kontroly
   (tel. sekretariát: 221 922 426)
   Ing. Dana Zemánková
   Ing. Dana Zemánková
   ředitelka odboru
   • 121. oddělení auditů prostředků EU
   • 122. oddělení kontroly výkonu státní správy
   • 123. oddělení auditů a kontrol
  • 19. odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce
   (tel. sekretariát: 221 922 300)
   Mgr. Zuzana Zajarošová
   Mgr. Zuzana Zajarošová
   ředitelka odboru
   • 191. oddělení Evropské unie
   • 192. oddělení mezinárodní spolupráce
 • 1. Sekce náměstkyně ministryně pro informační technologie
  Řídí odbor informačních a komunikačních technologií.
  Ing. Iva Merhautová, MBA
  Ing. Iva Merhautová, MBA
  náměstkyně ministryně
  • 100. sekretariát náměstkyně ministryně
   (tel. sekretariát: 950 192 836)
  • 13. odbor informačních a komunikačních technologií
   (tel. sekretariát: 221 922 694)
   Ing. Ivo Jančík
   Ing. Ivo Jančík
   ředitel odboru
   • 131. oddělení rozvoje ICT
   • 132. oddělení provozu ICT
   • 134. oddělení elektronizace a ekonomiky ICT
   • 135. oddělení elektronizace a bezpečnosti ICT
 • 2. Sekce náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku
  Řídí odbor sociální a rodinné politiky a odbor sociálních služeb.
  Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová
  Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová
  náměstkyně ministryně
  • 200. sekretariát náměstkyně ministryně
   (tel. sekretariát: 221 922 269)
  • 21. odbor sociální a rodinné politiky
   (tel. sekretariát: 221 922 588)
   Mgr. Kateřina Jirková
   Mgr. Kateřina Jirková
   ředitelka odboru
   • 211. oddělení nepojistných sociálních a rodinných dávek
   • 212. oddělení koncepce rodinné politiky
  • 22. odbor sociálních služeb
   (tel. sekretariát: 221 922 396)
   Mgr. David Pospíšil
   Mgr. David Pospíšil
   ředitel odboru
   • 221. oddělení financování sociálních služeb
   • 222. oddělení koncepce sociálních služeb
   • 223. oddělení vzdělávání a výzkumu v oblasti sociálních služeb
   • 224. oddělení koncepce sociální práce
   • 225. oddělení rovných příležitostí žen a mužů
 • 3. Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu
  Řídí oddělení pro řízení oběhu dokumentů, odbor personální, odbor bezpečnostní politiky, odbor právní podpory a správy majetku, odbor centrálních nákupů a odbor řízení projektů.
  Robin Povšík
  Robin Povšík
  náměstek ministryně
  • 300. sekretariát náměstka ministryně
   (tel. sekretariát: 221 922 435)
  • 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů
  • 31. odbor personální
   (tel. sekretariát: 221 922 657)
   Ing. Milan Gol
   Ing. Milan Gol
   ředitel odboru
   • 311. oddělení personální
   • 312. oddělení vzdělávání
  • 32. odbor bezpečnostní politiky
   (tel. sekretariát: 221 922 674)
   Ing. Aleš Špidla
   Ing. Aleš Špidla
   ředitel odboru
   • 321. oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
   • 322. oddělení ochrany budov
  • 33. právní podpory a správy majetku
   (tel. sekretariát: 221 922 547)
   Mgr. David Novák
   Mgr. David Novák
   ředitel odboru
   • 331. oddělení právní
   • 332. oddělení správy majetku a autoprovozu
  • 34. odbor centrálních nákupů
   (tel. sekretariát: 221 922 547)
   Mgr. David Novák
   Mgr. David Novák
   pověřen řízením
   • 341. oddělení přípravy a realizace centrálních nákupů
   • 342. oddělení veřejných zakázek
  • 35. odbor řízení projektů
   (tel. sekretariát: 221 922 400)


   • 351. oddělení hlavní projektová kancelář
   • 352. oddělení projektů služeb zaměstnanosti
   • 353. oddělení projektů sociální politiky
   • 354. oddělení projektů vnitřních agend
 • 4. Sekce náměstka ministryně pro zaměstnanost
  Řídí odbor trhu práce, odbor služeb trhu práce a odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek.
  Ing. Jan Marek
  Ing. Jan Marek
  náměstek ministryně
  • 400. sekretariát náměstka ministryně
   (tel. sekretariát: 221 923 315, 221 923 265)
  • 41. odbor trhu práce
   (tel. sekretariát: 221 923 770)
   Ing. Štefan Duháň
   Ing. Štefan Duháň
   ředitel odboru
   • 411. oddělení koncepcí a strategií trhu práce
   • 412. oddělení zahraniční zaměstnanosti
   • 413. oddělení podpory zaměstnanosti
  • 42. odbor služeb trhu práce
   (tel. sekretariát: 221 923 771)
   JUDr. Jiří Vaňásek
   JUDr. Jiří Vaňásek
   ředitel odboru
   • 421. oddělení odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti
   • 422. oddělení insolvence a agenturního zaměstnávání
   • 423. oddělení bezpečnosti práce
  • 43. odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek
   (tel. sekretariát: 221 922 959)
   JUDr. Stanislava Hojdová
   JUDr. Stanislava Hojdová
   ředitelka odboru
   • 4301. referát odvolání a správní agendy Praha
   • 4302. referát odvolání a správní agendy Středočeský kraj
   • 4303. referát odvolání a správní agendy Jihočeský kraj
   • 4304. referát odvolání a správní agendy Plzeňský kraj
   • 4305. referát odvolání a správní agendy Karlovarský kraj
   • 4306. referát odvolání a správní agendy Ústecký kraj
   • 4307. referát odvolání a správní agendy Liberecký kraj
   • 4308. referát odvolání a správní agendy Královéhradecký kraj
   • 4309. referát odvolání a správní agendy Pardubický kraj
   • 4310. referát odvolání a správní agendy kraj Vysočina
   • 4311. referát odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj
   • 4312. referát odvolání a správní agendy Olomoucký kraj
   • 4313. referát odvolání a správní agendy Moravskoslezský kraj
   • 4314. referát odvolání a správní agendy Zlínský kraj
 • 5. Sekce I. náměstka ministryně – náměstka pro legislativu
  Řídí odbor legislativní a odbor pracovněprávní legislativy.
  JUDr. Petr Šimerka
  JUDr. Petr Šimerka
  I. náměstek ministryně
  • 500. I. náměstek ministryně
  • 501. oddělení kancelář I. náměstka ministryně – náměstka pro legislativu
   (tel. sekretariát: 221 922 697)
  • 51. odbor legislativní
   (tel. sekretariát: 221 922 605, 221 922 606
   tel. sekretariát rozkladové komise: 221 922 332)
   JUDr. Naděžda Břeská
   JUDr. Naděžda Břeská
   ředitelka odboru
   • 511. oddělení sociální legislativy
   • 512. oddělení obecné legislativy
   • 513. oddělení rozkladové komise
  • 52. odbor pracovněprávní legislativy
   (tel. sekretariát: )
   JUDr. Ladislav Trylč
   JUDr. Ladislav Trylč
   ředitel odboru
   • 521. oddělení pracovněprávní
   • 522. oddělení mzdověprávní
   • 523. oddělení kolektivního vyjednávání
 • 6. Sekce ekonomická
  Řídí odbor ekonomický, odbor analýz a statistik a odbor programového financování.
  Mgr. Bedřich Myšička
  Mgr. Bedřich Myšička
  Vrchní ředitel
  • 600. sekretariát vrchního ředitele
   (tel. sekretariát: 221 922 489, 221 922 649)
  • 62. odbor ekonomický
   (tel. sekretariát: 221 922 865, 221 922 626)
   Ing. Karel Tauchman
   Ing. Karel Tauchman
   ředitel odboru
   • 621. oddělení financí a rozpočtu
   • 622. oddělení odvětvové ekonomiky práce
   • 624. oddělení metodiky účetnictví a finančního výkaznictví
   • 627. oddělení všeobecné účtárny
  • 65. odbor analýz a statistik
   (tel. sekretariát: 221 922 337)
   Ing. Iva Kadlecová
   Ing. Iva Kadlecová
   ředitelka odboru
   • 651. oddělení koncepcí a analýz příjmů
   • 652. oddělení statistické metodiky a rozborů
  • 68. odbor programového financování
   (tel. sekretariát: 221 922 628)
   Ing. Vendulka Zmeškalová
   Ing. Vendulka Zmeškalová
   ředitelka odboru
   • 681. oddělení finančního řízení OSS
   • 682. oddělení finančního řízení dotací a IOP
   • 683. oddělení koncepčně analytické
 • 7. Sekce sociálně pojistných systémů
  Řídí oddělení koordinace sociálního zabezpečení, odbor sociálního pojištění a odbor posudkové služby.
  JUDr. Jiří Biskup
  JUDr. Jiří Biskup
  Vrchní ředitel
  • 700. sekretariát vrchního ředitele
   (tel. sekretariát: 221 922 519)
  • 701. oddělení koordinace sociálního zabezpečení
   (tel. sekretariát: )
  • 71. odbor sociálního pojištění
   (tel. sekretariát: 221 922 520)
   Ing. Tomáš Machanec, MBA
   Ing. Tomáš Machanec, MBA
   ředitel odboru
   • 711. oddělení důchodového pojištění
   • 712. oddělení nemocenského a úrazového pojištění
   • 713. oddělení pojistně matematické
  • 72. odbor posudkové služby
   (tel. sekretariát: 221 922 677)
   MUDr. Dušan Gajdoštík
   MUDr. Dušan Gajdoštík
   ředitel odboru
   • 721. oddělení posudkových systémů
   • 722. oddělení organizace a řízení posudkové služby
 • 8. Sekce fondů Evropské unie
  Řídí oddělení evaluací a strategií, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, odbor implementace fondů Evropské unie, odbor realizace Evropského sociálního fondu a odbor ostatních fondů EU.


  • 800. sekretariát vrchního ředitele
   (tel. sekretariát: 221 922 580)
  • 801. oddělení evaluací a strategií
  • 81. odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
   (tel. sekretariát: 950 195 601)
   Mgr. Jiří Kinský
   Mgr. Jiří Kinský
   ředitel odboru
   • 811. oddělení koordinace a svodných agend ESF
   • 812. oddělení monitorování
   • 816. oddělení finančního řízení a plateb
   • 817. oddělení kontrol a nesrovnalostí
   • 818. oddělení technické pomoci a lidských zdrojů OP LZZ
  • 82. odbor implementace fondů Evropské unie
   (tel. sekretariát: 221 923 350)
   PhDr. Karel Vít, Ph.D.
   PhDr. Karel Vít, Ph.D.
   ředitel odboru
   • 821. oddělení realizace programů - zaměstnanost
   • 822. oddělení kontroly a ověřování plateb
   • 824. oddělení realizace programů - sociální integrace a služby
   • 825. oddělení svodných agend fondů EU
  • 83. odbor realizace Evropského sociálního fondu
   (tel. sekretariát: )
   Mgr. Jana Jirků
   Mgr. Jana Jirků
   ředitelka odboru
   • 831. oddělení realizace ESF - adaptabilita
   • 832. oddělení realizace ESF - zaměstnanost a veřejná správa
   • 833. oddělení realizace ESF - sociální integrace a mezinárodní spolupráce
  • 84. odbor ostatních fondů EU
   (tel. sekretariát: )


   • 841. oddělení ERFD
   • 842. oddělení FEAMD
 • 9. Sekce náměstka ministryně pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování
  Řídí odbor ochrany práv dětí (SPO) a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny a odbor sociálního začleňování.
  Mgr. Jana Hanzlíková
  Mgr. Jana Hanzlíková
  náměstkyně ministryně
  • 900. sekretariát náměstka ministryně
   (tel. sekretariát: 221 922 999)
  • 91. odbor ochrany práv dětí (SPO) a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny
   (tel. sekretariát: )
   Mgr. Petr Hanuš
   Mgr. Petr Hanuš
   ředitel odboru
   • 911. oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče
   • 912. oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
  • 92. odbor sociálního začleňování
   (tel. sekretariát: )
   PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.
   PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.
   ředitel odboru
   • 921. oddělení politiky sociálního začleňování
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 22.4.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.4. 2014 v 21:42.