Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Ministerstvo:

Organizační struktura Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministryně

Mgr. Michaela Marksová
Mgr. Michaela Marksová
ministryně práce a sociálních věcí
  • 11. odbor kabinet ministryně
   (tel. ústředna: 221 921 111)
   Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
   Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.
   ředitelka odboru
   • 111. oddělení kancelář ministryně
   • 112. oddělení parlamentní a vládní agendy
   • 113. oddělení poradců
   • 114. oddělení tiskové
   • 115. oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik
  • 12. odbor interního auditu a kontroly
   (tel. sekretariát: 221 922 426)
   Ing. Dana Zemánková
   Ing. Dana Zemánková
   ředitelka odboru
   • 121. oddělení auditů prostředků EU
   • 122. oddělení kontroly výkonu státní správy
   • 123. oddělení auditů a kontrol
  • 19. odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce
   (tel. sekretariát: 221 922 300)
   Mgr. Zuzana Zajarošová
   Mgr. Zuzana Zajarošová
   ředitelka odboru
   • 191. oddělení Evropské unie
   • 192. oddělení mezinárodní spolupráce
 • 1. Sekce náměstkyně ministryně pro informační technologie
  Řídí odbor informačních a komunikačních technologií.
  Ing. Iva Merhautová, MBA
  Ing. Iva Merhautová, MBA
  náměstkyně ministryně
  • sekretariát náměstkyně ministryně
   (tel. sekretariát: 950 192 836)
  • 17. úsek pro informatiku
   (tel. sekretariát: 221 92X XXX)

   Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
   vrchní ředitel úseku


   • 13. odbor provozu ICT
    (tel. sekretariát: 221 922 446)
    Bc. Karel Svítil
    Bc. Karel Svítil
    ředitel odboru
    • 131. oddělení rezortních aplikací
    • 132. oddělení provozu ICT
    • 133. oddělení komunikační infrastruktury a datových center
   • 14. odbor rozvoje a bezpečnosti ICT
    (tel. sekretariát: 221 922 447)
    Mgr. Jiří Károly
    Mgr. Jiří Károly
    ředitel odboru
    • 141. oddělení pro architekturu ICT
    • 142. oddělení financování ICT
    • 143. oddělení bezpečnosti ICT
 • 2. Sekce náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku
  Řídí odbor sociální a rodinné politiky a odbor sociálních služeb.
  Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová
  Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová
  náměstkyně ministryně
  • sekretariát náměstkyně ministryně
   (tel. sekretariát: 221 922 269)
  • 21. odbor sociální a rodinné politiky
   (tel. sekretariát: 221 922 588)
   Mgr. Kateřina Jirková
   Mgr. Kateřina Jirková
   ředitelka odboru
   • 211. oddělení nepojistných sociálních a rodinných dávek
   • 212. oddělení koncepce rodinné politiky
  • 22. odbor sociálních služeb
   (tel. sekretariát: 221 922 396)
   Mgr. David Pospíšil
   Mgr. David Pospíšil
   ředitel odboru
   • 221. oddělení financování sociálních služeb
   • 222. oddělení koncepce sociálních služeb
   • 223. oddělení vzdělávání a výzkumu v oblasti sociálních služeb
   • 224. oddělení koncepce sociální práce
   • 225. oddělení rovných příležitostí a sociálního bydlení
  • 23. odbor ochrany práv dětí
   (tel. sekretariát: 221 922 363)
   Mgr. Marta Miklušáková
   Mgr. Marta Miklušáková
   ředitelka odboru
   • 231. oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče
   • 232. oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
  • 24. odbor sociálního začleňování
   (tel. sekretariát: )
   Ing. Radka Soukupová
   Ing. Radka Soukupová
   ředitelka odboru
   • 241. oddělení politiky sociálního začleňování
 • 3. Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu
  Řídí oddělení koncepčně analytické, odbor personální, odbor vnitřní správy, odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek, odbor řízení projektů a odbor přípravy investic a dislokace.
  Robin Povšík
  Robin Povšík
  náměstek ministryně
  • sekretariát náměstka ministryně
   (tel. sekretariát: 221 922 435)
  • 301. oddělení koncepčně analytické
  • 31. odbor personální
   (tel. sekretariát: 221 922 657)
   Ing. Petr Smrček
   Ing. Petr Smrček
   ředitel odboru
   • 311. oddělení personální
   • 312. oddělení vzdělávání
   • 313. oddělení personálního rozvoje a metodik
  • 32. odbor vnitřní správy
   (tel. sekretariát: 221 922 658)
   Ladislav Šimánek
   Ladislav Šimánek
   ředitel odboru
   • 321. oddělení právní a pro řízení oběhu dokumentů
   • 322. oddělení správy majetku, ochrany budov a autoprovozu
  • 34. odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek
   (tel. sekretariát: 221 922 547)
   Mgr. David Novák
   Mgr. David Novák
   ředitel odboru
   • 341. oddělení veřejného zadávání
  • 35. odbor řízení projektů
   (tel. sekretariát: 221 922 400)
   Mgr. Petr Nečina
   Mgr. Petr Nečina
   ředitel odboru
   • 351. oddělení hlavní projektová kancelář
   • 352. oddělení projektů služeb zaměstnanosti
   • 353. oddělení projektů sociální politiky
   • 354. oddělení projektů vnitřních agend
  • 36. odbor přípravy investic a dislokace
   (tel. sekretariát: 221 923 044)
   Ing. Martin Šidlo
   Ing. Martin Šidlo
   ředitel odboru
   • 361. oddělení koncepčně analytické
 • 4. Sekce náměstka ministryně pro zaměstnanost
  Řídí odbor trhu práce, odbor služeb trhu práce a odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek.
  Ing. Jan Marek
  Ing. Jan Marek
  náměstek ministryně
  • sekretariát náměstka ministryně
   (tel. sekretariát: 221 923 315, 221 923 265)
  • 41. odbor trhu práce
   (tel. sekretariát: 221 923 770)
   Ing. Štefan Duháň
   Ing. Štefan Duháň
   ředitel odboru
   • 411. oddělení koncepcí a strategií trhu práce
   • 412. oddělení zahraniční zaměstnanosti
   • 413. oddělení podpory zaměstnanosti
  • 42. odbor služeb trhu práce
   (tel. sekretariát: 221 923 771)
   JUDr. Jiří Vaňásek
   JUDr. Jiří Vaňásek
   ředitel odboru
   • 421. oddělení odvolání a správních činností v oblasti zaměstnanosti
   • 422. oddělení insolvence a agenturního zaměstnávání
   • 423. oddělení bezpečnosti práce
  • 43. odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek
   (tel. sekretariát: 221 922 959)
   JUDr. Stanislava Hojdová
   JUDr. Stanislava Hojdová
   ředitelka odboru
   • 4301. referát odvolání a správní agendy Praha
   • 4302. referát odvolání a správní agendy Středočeský kraj
   • 4303. referát odvolání a správní agendy Jihočeský kraj
   • 4304. referát odvolání a správní agendy Plzeňský kraj
   • 4305. referát odvolání a správní agendy Karlovarský kraj
   • 4306. referát odvolání a správní agendy Ústecký kraj
   • 4307. referát odvolání a správní agendy Liberecký kraj
   • 4308. referát odvolání a správní agendy Královéhradecký kraj
   • 4309. referát odvolání a správní agendy Pardubický kraj
   • 4310. referát odvolání a správní agendy kraj Vysočina
   • 4311. referát odvolání a správní agendy Jihomoravský kraj
   • 4312. referát odvolání a správní agendy Olomoucký kraj
   • 4313. referát odvolání a správní agendy Moravskoslezský kraj
   • 4314. referát odvolání a správní agendy Zlínský kraj
 • 5. Sekce I. náměstka ministryně – náměstka pro legislativu
  Řídí odbor legislativní a odbor pracovněprávní legislativy.
  JUDr. Petr Šimerka
  JUDr. Petr Šimerka
  I. náměstek ministryně
  • 501. oddělení kancelář I. náměstka ministryně – náměstka pro legislativu
   (tel. sekretariát: 221 922 697)
  • 51. odbor legislativní
   (tel. sekretariát: 221 922 605, 221 922 606
   tel. sekretariát rozkladové komise: 221 922 332)
   JUDr. Naděžda Břeská
   JUDr. Naděžda Břeská
   ředitelka odboru
   • 511. oddělení sociální legislativy
   • 512. oddělení obecné legislativy
   • 513. oddělení rozkladové komise
  • 52. odbor pracovněprávní legislativy
   (tel. sekretariát: )
   JUDr. Ladislav Trylč
   JUDr. Ladislav Trylč
   ředitel odboru
   • 521. oddělení pracovněprávní
   • 522. oddělení mzdověprávní
   • 523. oddělení kolektivního vyjednávání
 • 7. Sekce sociálně pojistných systémů
  Řídí oddělení koordinace sociálního zabezpečení, odbor sociálního pojištění a odbor posudkové služby.
  JUDr. Jiří Biskup
  JUDr. Jiří Biskup
  Vrchní ředitel
  • 700. sekretariát vrchního ředitele
   (tel. sekretariát: 221 922 519)
  • 701. oddělení koordinace sociálního zabezpečení
   (tel. sekretariát: )
  • 71. odbor sociálního pojištění
   (tel. sekretariát: 221 922 520)
   Ing. Tomáš Machanec, MBA
   Ing. Tomáš Machanec, MBA
   ředitel odboru
   • 711. oddělení důchodového pojištění
   • 712. oddělení nemocenského a úrazového pojištění
   • 713. oddělení pojistně matematické
  • 72. odbor posudkové služby
   (tel. sekretariát: 221 922 677)
   MUDr. Dušan Gajdoštík
   MUDr. Dušan Gajdoštík
   ředitel odboru
   • 721. oddělení posudkových systémů
   • 722. oddělení organizace a řízení posudkové služby
 • 18. Sekce náměstka ministryně pro ekonomiku a fondy EU
  Řídí ekonomiku a čerpání fondů EU.

  Mgr. Martin Kučera
  náměstek ministryně
  • sekretariát náměstka ministryně
   (tel. sekretariát: 221 92X XXX)
  • 6. úsek pro ekonomiku
   (tel. sekretariát: 221 92X XXX)
   Ing. Petr Hejduk
   Ing. Petr Hejduk
   vrchní ředitel úseku


   • 62. odbor rozpočtu
    (tel. sekretariát: 221 922 865, 221 922 626)
    Ing. Karel Tauchman
    Ing. Karel Tauchman
    ředitel odboru
    • 621. oddělení rozpočtu
    • 622. oddělení odvětvové ekonomiky práce
    • 623. oddělení koncepcí a analýz příjmů
   • 65. odbor účetnictví a finančního výkaznictví
    (tel. sekretariát: 221 922 337)
    Ing. Karel Tauchman
    Ing. Karel Tauchman
    zastupující ředitel odboru
    • 651. oddělení metodiky účetnictví a finančního výkaznictví
    • 652. oddělení statistické metodiky a rozborů
    • 653. oddělení provozní účtárny
   • 68. odbor finančního řízení a kontrolingu
    (tel. sekretariát: 221 922 628)
    Ing. Vendulka Zmeškalová
    Ing. Vendulka Zmeškalová
    zastupující ředitelka odboru
    • 681. oddělení finančního řízení a kontrolingu investic
    • 682. oddělení finančního řízení a kontrolingu dotací
    • 683. oddělení kontrolingu provozních nákladů
  • 8. úsek pro evropské fondy
   (tel. sekretariát: 221 922 580)
   PhDr. Arno Kraus
   PhDr. Arno Kraus
   vrchní ředitel úseku


   • 801. oddělení evaluací a strategií
   • 81. odbor řízení programů ESF
    (tel. sekretariát: 950 195 601)
    Mgr. Jiří Kinský
    Mgr. Jiří Kinský
    ředitel odboru
    • 811. oddělení metodiky a koordinace
    • 812. oddělení monitorování a reportingu
    • 813. oddělení finančního řízení
    • 814. oddělení podpory implementace
   • 82. odbor realizace programů ESF - zaměstnanost
    (tel. sekretariát: 221 923 350)


    • 821. oddělení projektů systému a regionální podpory zaměstnanosti
    • 822. oddělení projektů systému DPV a podpory zaměstnanosti
    • 823. oddělení projektů podpory zaměstnanosti
    • 824. oddělení projektů rovnosti žen a mužů I
    • 825. oddělení projektů rovnosti žen a mužů II
    • 826. oddělení projektů adaptability pracovní síly I
    • 827. oddělení projektů adaptability pracovní síly II
   • 83. odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace
    (tel. sekretariát: )
    Mgr. Jana Jirků
    Mgr. Jana Jirků
    ředitelka odboru
    • 831. oddělení projektů veřejné správy I
    • 832. oddělení projektů veřejné správy II
    • 833. oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
   • 84. odbor ostatních evropských fondů
    (tel. sekretariát: 221 923 160)
    Ing. Kateřina Budínová
    Ing. Kateřina Budínová
    ředitelka odboru
    • 841. oddělení ERFD
    • 842. oddělení ostatních evropských fondů
   • 85. odbor kontrol evropských programů
    (tel. sekretariát: 221 925 754)
    JUDr. Monika Barnetová
    JUDr. Monika Barnetová
    ředitelka odboru
    • 851. oddělení právní podpory a kontroly výběrových řízení
    • 852. oddělení nesrovnalostí a koordinace
    • 853. oddělení kontrol projektů a rizik
   • 86. odbor podpory projektů
    (tel. sekretariát: )
    Mgr. Lenka Kaucká
    Mgr. Lenka Kaucká
    ředitelka odboru
    • 861. oddělení podpory projektů v oblasti zaměstnanosti
    • 862. oddělení podpory projektů v oblasti veřejné správy a sociální integrace
   • 87. odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
    (tel. sekretariát: )
    Ing. Helena Petroková
    Ing. Helena Petroková
    ředitelka odboru
    • 871. oddělení systémových projektů
    • 872. oddělení projektů sociálního začleňování
    • 873. oddělení projektů sociálního podnikání
    • 874. oddělení projektů systému služeb
    • 875. oddělení projektů CLLD
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 17.4.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 28.4. 2015 v 17:53.