Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Sociální služby:

Změny, které mají zlepšit situaci handicapovaných

Pokud novelu podpoří Senát a podepíše prezident, měl by se zpřesnit okruh oprávněných pro příspěvek na péči a v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Rovněž by se upřesnila ustanovení týkající se registrace či vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, standardy kvality či inspekce. Dále by se mimo jiné oddělil průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) od vazby na stupeň závislosti pro účely příspěvku na péči, zavedlo by se samostatné posuzování zdravotního stavu v kontextu s průkazem OZP či by se do seznamu zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, doplnil další druh zdravotního postižení. Podstatou změn je větší sociální citlivost vůči zdravotně postiženým lidem. Vše by mělo vést k tomu, aby handicapovaní nemuseli tolik chodit po úřadech a stát se o ně tam, kde je to skutečně třeba, postaral.

Jak zrychlit sociální šetření?

Ministerstvo chce také pomoci těm lidem, kteří se kvůli sociální reformě dostali už do problémů. Přestože se jejich zdravotní stav nezlepšil, dostávají nižší dávky než dříve, nebo o ně dokonce úplně přišli. Dosáhnout změny je pro mnoho lidí složité, nemají totiž zkušenosti, jak postupovat, či neznají detaily přezkumného řízení, které provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Ministerstvo proto začalo pracovat na zrychlení procesu rozhodování o dávkách pro lidi se zdravotním postižením a také plánuje zvýšit informovanost. „Kolegům jsem zadal, aby připravili konkrétní návrh, jak zrychlit řízení o dávkách pro zdravotně postižené, a to včetně případného odvolacího procesu a přezkumného řízení,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček a dodává: „Není možné, aby se o osudu handicapovaných lidí, kteří jsou často závislí zejména na pomoci státu, rozhodovalo dlouho. Každá slušná společnost se dokáže postarat o své handicapované spoluobčany.“

Odborný tým MPSV se bude mimo jiné zabývat způsobem, jak zrychlit sociální šetření, a to nejen úpravou metodických postupů, ale hlavně vlastní rychlostí celého řízení o dávce. Jde o systémové řešení, jehož součástí bude dostatečně operativní řešení opravných prostředků, které mohou lidé podle zákona využít. Zásadní přitom je, aby to, co může ovlivnit sám resort práce a sociálních věcí včetně jeho podřízených organizací, jako je Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR, které o dávkách rozhodují a vyplácí je, probíhalo maximálně plynule bez zbytečných průtahů.

Příručka nejen pro zdravotně postižené

Pracovní skupina MPSV by návrh, jak situaci řešit, měla ministrovi práce a sociálních věcí Františku Koníčkovi předložit během září. Ministr k tomu říká: „Bude-li pro zrychlení řízení o dávce pro lidi se zdravotním postižením nutné změnit zákony, vše je samozřejmě otázkou legislativního procesu a politické shody. Tam, kde pozitivní změna závisí pouze na ministerstvu, budu usilovat o to, aby k ní došlo co nejdříve.“ Současně chce MPSV vydat do konce letošního roku Příručku nejen pro zdravotně postižené, kde bude přehled jednotlivých dávek pro lidi se zdravotním postižením i podmínky jejich přiznání. Budou v ní zohledněny postupy, které by měly urychlit zejména odvolací a rozkladový proces v resortu.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.9.2013

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.7. 2017 000 02:39.