Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Příprava na stárnutí:

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Usnesením vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 108 byl schválen nový strategický dokument „Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“. Národní akční plán navázal na Národní programy přípravy na stárnutí od roku 2003 do roku 2012. Národní akční plán respektuje mezinárodní priority a je v souladu s Regionální implementační strategií Madridského mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí (OSN, 2002).

Záměrem je komplexní přístup k řešení problematiky stárnutí populace, koordinace a propojování jednotlivých strategií rezortů v oblasti přístupů ke stárnutí a vytvoření společných priorit všech přijatých opatření. Základním rámcem Národního akčního plánu je zajištění dodržování a ochrany lidských práv seniorů.

Národní akční plán identifikuje následující oblasti:

  • Zajištění a ochrana lidských práv starších osob
  • Celoživotní učení
  • Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů
  • Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce
  • Kvalitní prostředí pro život seniorů
  • Zdravé stárnutí
  • Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností

Nedílnou součástí Národního akčního plánu je Podkladová studie, která dokládá důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury.

V případě Vašich dotazů kontaktujte Ing. Martu Kouckou, Oddělení politiky sociálního začleňování, email: marta.koucka@mpsv.cz, tel.: 221 922 035.

Autor: oddělení 921
Poslední aktualizace: 29.7.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 27.3. 2015 v 14:09.