Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina a ochrana práv dětí » Sociálně-právní ochrana dětí » Kontakty na MPSV, Krajské úřady a obce:

Kontakty na pracovníky MPSV

Odbor ochrany práv dětí

Mgr. Kateřina Šlesingerová
ředitelka odboru
email: katerina.slesingerova@mpsv.cz
tel: 221 922 363

Jaroslava Nováková
sekretářka odboru
email: jaroslava.novakova@mpsv.cz
tel: 221 922 225

Oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče

Mgr. Hana Jamrichová
vedoucí oddělení
email: hana.jamrichova@mpsv.cz
tel: 221 922 412

Mgr. Veronika Brandejsová
náhradní rodinná péče
email: veronika.brandejsova@mpsv.cz
tel: 221 922 870

Ing. Filip Dvořák
dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, státní příspěvek na výkon pěstounské péče
email: filip.dvorak@mpsv.cz
tel: 221 922 407

Mgr. Andrea Gruberová
metody sociální práce
email: andrea.gruberova@mpsv.cz
tel: 221 923 484

Mgr. Anna Hofschneiderová
legislativní záležitosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
email: anna.hofschneiderova@mpsv.cz
tel.: 221 922 614

Mgr. Daniel Hovorka
legislativní záležitosti, pověřené osoby k výkonu SPO
email: daniel.hovorka@mpsv.cz
tel: 221 922 404

Mgr. Markéta Hrodková
sociální kuratela pro děti a mládež, agenda dětí – cizinců
email: marketa.hrodkova@mpsv.cz
tel: 221 922 201

Mgr. Michaela Klementová
náhradní rodinná péče
email: michaela.klementova@mpsv.cz

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová
metody sociální práce
email: kristyna.kotalova@mpsv.cz

Mgr. Eva Košatková
standardy kvality sociálně-právní ochrany, agenda ochrany týraných a zneužívaných dětí
email: eva.kosatkova@mpsv.cz
tel: 221 923 259

Mgr. Adam Křístek
legislativní záležitosti
email: adam.kristek@mpsv.cz
tel: 221 922 388

Ing. Ludmila Šírová
státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
email: ludmila.sirova@mpsv.cz
tel: 221 923 001

Bc. Radek Šoustal
náhradní rodinná péče, dávky pěstounské péče
email: radek.soustal@mpsv.cz
tel: 221 923 059

Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti

Bc. Tereza Komárková
vedoucí oddělení
email: tereza.komarkova@mpsv.cz
tel: 221 922 255

Mgr. Miluše Baginská
metodička projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast vzdělávání
email: miluse.baginska@mpsv.cz
tel: 221 922 652

Mgr. Monika Chlopčíková
krajská koordinátorka pro Moravskoslezský kraj projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
email: monika.chlopcikova@mpsv.cz
tel: 221 922 625

Mgr. Klára Joklová
metodička projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast síťování služeb
email: klara.joklova@mpsv.cz
tel: 221 922 096

Mgr. Bohuslava Janků
metodička projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast náhradní rodinné péče
email: bohuslava.janku@mpsv.cz

Andrea Šafařík Fridmanská
projekt EHP Norsko
email: andrea.safarik@mpsv.cz
tel: 221 922 027

Mgr. Michal Šíp
koordinátor projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast zpracování výstupů
email: michal.sip@mpsv.cz

Mgr. Milan Zanina
odborný garant projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí pro oblast síťování služeb
email: milan.zanina@mpsv.cz

Autor: Odbor 23
Poslední aktualizace: 27.5.2016

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 7.12. 2016 v 21:12.