Obsah položky Zaměstnanost:

Zaměstnanost

Podrobné informace týkající se problematiky zaměstnanosti v České republice (včetně aktuální nabídky volných míst) naleznete na Integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobné informace o možnostech zaměstnání v zemích EHP a ve Švýcarsku naleznete na stránkách EURES (včetně aktuální nabídky volných míst v těchto zemích).

www.vetsisance.cz

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
Tel.: +420 221 921 111 
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce
portal.mpsv.cz/sz, e-mail: ssz@mpsv.cz

Odbor politiky zaměstnanosti
Tel.: +420 221 923 770 

Odbor realizace služeb zaměstnanosti
Tel.: +420 221 923 771

Kontaktní místa Úřadu práce ČR (podle místa trvalého bydliště)
portal.mpsv.cz/upcr

Nabídka volných pracovních míst
portal.mpsv.cz/sz

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 30.3. 2017 v 00:56.